การวัดระดับน้ำตาลเองที่บ้าน

การวัดระดับน้ำตาลเองที่บ้าน

ในการรักษาโรคเบาหวานนะครับ เค้าจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์จะได้รู้ว่า ยาที่ให้ไปควบคุมโรคใช้ได้หรือไม่?  อีกอย่างนะครับ เค้าก็จะใช้ค่าตรวจดังกล่าวมาช่วยประเมินภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้อีกด้วย การเจาะเลือด กับ โรคเบาหวาน จึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกครับ

จากที่ได้กล่าวมาว่าผู้เป็นโรคเบาหวานจำเป็นต้องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด เพราะการรู้ถึงค่าระดับน้ำตาลในเลือดจะได้ช่วยประเมินความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยภาวะอันตรายเฉียบพลันจากเบาหวาน ยกตัวอย่างเช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง , ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ, โรคทางสมอง , โรคทางไต , โรคทางตา ฯลฯ ดังนั้นการมีเครื่องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดไว้ที่บ้าน หรือพกพาไว้ก็จะดีนะครับ ถือเป็นการรู้ถึงความเสี่ยง รู้ว่าควรทำตัวอย่างไร

เมื่อเราตัดสินใจที่จะมีเครื่องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ก่อนอื่นเราควรมารู้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดแบบพกพามีอะไรบ้าง  1 คือ ตัวเครื่อง 2 คือ แผ่นตรวจหรือแถบทดสอบหรือตลับทดสอบ  และ 3 คือ เข็มเจาะเลือด

สิ่งที่สำคัญเลย คือ เราจะซื้อเครื่องแบบไหน?  ใช้งานอย่างไร? และต้องดูแลเครื่องหรือทำอย่างไรกับเครื่องรวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย​

คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด มีดังนี้

 • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก (ไม่ต้องกดโน่น กดนี่ หลายขั้นตอนมากนัก)
 • ดูที่คุณสมบัติของเครื่อง เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้มีหน่วยความจํามากในการเก็บข้อมูล
 • มีความเร็วในการแสดงผล(ไม่ต้องรอผลตรวจนานจนเกินไป)
 • ราคาของเครื่องเหมาะสม
 • ราคาของแถบทดสอบหรือตลับทดสอบ ราคาของเข็ม ที่จะต้องซื้อเพิ่ม
 • มีข้อมูลการใช้งานจากผู้ผลิต ข้อควรปฏิบัติ คำแนะนําในการใช้ ข้อควรระวัง การเก็บรักษา (พูดง่าย ๆ ….มันต้องมีคู่มือบรรยายทุกอย่างชัดเจน) 
 • มีการบริการหลังขาย

พอเราเลือกซื้อเครื่องมาแล้วเราก็ควรอ่านคู่มือที่ผลิตภัณฑ์แนบมาให้ แค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องดูแล – เก็บเครื่องอย่างไร รู้ถึงวิธีการใช้เครื่อง  แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ นั่นคือ การเจาะเลือด และ เหตุที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด​

วิธีการเจาะเลือด

เริ่มแรกเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งก่อน หลังจากนั้นก็ทำการวอร์มนิ้วที่จะเจาะเลือดหรือนวด คลึง นิ้วที่จะเจาะเลือด โดยเราจะเลือกเจาะเลือดที่นิ้วกลางหรือนิ้วนางครับ เลือดจะได้ไหลมาเพียงพอ แล้วเมื่อเจาะเลือดแล้วก็ไม่ต้องบีบเค้น เพื่อให้เลือดไหลหรอกนะครับ หลังนำเลือดใส่แถบตรวจแล้วให้เราใช้แค่สำลีแห้งกดนิ้วให้เหลือดหยุดไหลพอ​

เหตุที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด จะมี

 1. เลือดที่หยดมีปริมาณไม่เพียงพอ
 2. ใช้เวลาในการเสียบแผ่นวัดเพื่ออ่านผลไม่เหมาะสม
 3. แผ่นวัด/แถบทดสอบหมดอายุ เสื่อมหรือเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม (ปิดฝาให้สนิททันทีหลังเปิดใช้นะครับ ดูวันหมดอายุด้วย)
 4. ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องตรวจวัด (อย่างที่บอก เราต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียด เข้าใจ หากสงสัย ถามเภสัชกรได้)
 5. ไม่มีการปรับเครื่องให้ตรงตามโค้ดของแถบตรวจเมื่อเปลี่ยนแถบตรวจขวดใหม่
 6. อ่านผิด(อันนี้พบบ่อยนะครับ)

การมีเครื่องวัดค่าระดับน้ำตาลแบบพกพาไว้ก็จะดี แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องนี้ หรือไม่มีเครื่องนี้ เราก็ต้องไปหาหมอและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับ

อ้างอิง

http://www.dmsc.moph.go.th/kmdmsc/userfiles/files/BloodCheck_DM.pdf
http://www.mtcouncil.org/site/content/attach/1046/คู่มือการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา.pdf

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา