กินวิตามิน ซี ทุกวันจะได้ไม่เป็นหวัด

กินวิตามินซีทุกวันแล้วจะไม่เป็นหวัดจริงหรือ?

ไข้หวัด…ใครเป็นก็คงรำคาญ ต้องหยุดการณ์ หยุดงาน หยุดเรียน กลัวไปติดคนอื่นอีก คนอื่นก็มองเหมือนเราเป็นตัวเชื้อโรคอีก มันคงจะดีนะครับถ้าเราจะไม่เป็นหวัด

แต่จะต้องทำอย่างไร หล่ะ เราถึงจะไม่ต้องเป็นหวัด ?

บางคนนะครับอาจจะรู้มาว่า “กินวิตามิน ซี ทุกวัน สิ! จะได้ไม่เป็นหวัด” คำพูดนี้ไม่ถูกนะครับ จริงๆแล้วต้องพูดว่า “กินวิตามินซีทุกวัน สิ! เวลาเป็นหวัดจะได้ไม่รุนแรงและหายเร็ว”

มีการศึกษาหนึ่งครับ เค้าตั้งสมมติฐานว่า การกินวิตามินซี ทุกวันจะช่วยลดการเกิดไข้หวัด ลดความรุนแรงและลดระยะเวลาในการเป็นหวัด เค้าได้ทำการเปรียบเทียบผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ค้นหาจากหลายฐานข้อมูล สรุปออกมาว่า การกินวิตามิน ซี ทุกวัน ในคนส่วนใหญ่ ไม่ได้ทำให้อุบัติการณ์ของหวัดลดลง แต่การกินวิตามิน ซี ทุกวัน ในคนที่ออกกำลังกาย อาจทำให้อุบัติการณ์ของหวัดลดลงได้ และนอกจากนี้การกินวิตามิน ซี ทุกวัน เมื่อเป็นหวัด ความรุนแรงและระยะเวลาในการป่วยก็จะน้อยลง

จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงขอสรุปว่า ถ้าเราไม่อย่างเป็นหวัด เราก็ควรกินวิตามิน ซี ทุกวันครับ แต่ก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับ ที่บอกว่าควรกินวิตามิน ซี ทุกวัน เพราะถึงแม้ผลการศึกษาจะสรุปออกมาแล้วว่า การกินวิตามิน ซี ทุกวัน ไม่ได้ลดอุบัติการณ์ของหวัดลง แต่ถ้าเราเกิดเป็นหวัดขึ้นมา มันก็จะช่วยให้หวัดไม่รุนแรงและหายได้เร็ว

หวัดเกิดจากการที่ร่างกายเราได้รับเชื้อไวรัสมา ประกอบกับช่วงนั้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดันอ่อนแออีก ต้อสู้กับโรคไม่ได้ เราก็เลยมีอาการของหวัดเกิดขึ้น แรกๆเราก็แค่เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูกไหล แต่ถ้ารุนแรงมากจะมีอาการ ไข้สูง-ลอย ไอมาก หอบเหนื่อย เราควรไปโรงพยาบาล

ในรายที่เป็นหวัดแบบไม่รุนแรง การรักษาก็จะเป็นเพียงการ รักษาตามอาการ ครับ หมายความว่า ถ้าไอ ก็ให้ยาแก้ไอ มีไข้ ก็ให้ยาลดไข้ มีน้ำมูก ก็ให้ยาแก้แพ้ ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะหรอกครับ เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจะทำลายเชื้อโรคได้เอง ดังนั้นการป้องกันการเป็นหวัดอีกวิธีหนึ่ง คือ การทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงนั้นเอง

สิ่งที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง ก็เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีไข้หวัดใหญ่ อาจรับการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี

สำหรับยาที่ใช้รักษาตามอาการ ถ้าอาการดีขึ้นแล้ว สามารถหยุดยาได้ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ที่ต้องกินยาต่อจนหมด แม่ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา