การเสื่อมของข้อเข่า

คลิกอ่านเลย หลากเรื่องหลายวิธี การดูแลข้อเข่า

คุณรู้หรือไม่ข้อเข่ามีหน้าที่อย่างไร

ปวดเข่าเป็นปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์อยู่เสมอทั้งนี้เพราะเข่าเป็นข้อต่อของร่างกายที่ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักตัว เช่น ในขณะที่เรา ยืน เดิน วิ่ง ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อเข่า ไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง ข้อเข่าจึงมีโอกาสเสื่อมสภาพได้ง่าย

สาเหตุของข้อเข่าเสื่อม

การเสื่อมของผิวข้อกระดูกอ่อนจากการใช้งานตามอายุที่มากขึ้น

ปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

1.กรรมพันธุ์
2.การใช้ข้อเข่าอย่างสมบุกสมบันมากเกิน
3.การดูแลสุขภาพไม่ดีน้ำหนักตัวมากเกินไป
4.เคยได้รับการบาดเจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บมาก่อน ทำให้เข่าเสื่อมเร็วขึ้น

รู้ได้อย่างไรว่าเริ่มมีข้อเสื่อมแล้ว

•เริ่มมีอาการปวดเข่าเวลามีแรงกดบนข้อเข่ามากขึ้น
•นั่งเหยียดเข่า หรือนอนพักอาการปวดเข่าจะน้อยลง
•ข้อเริ่มยึด เวลาตื่นนอนตอนเช้า พอเริ่มเดินไปแล้วอาการดีขึ้น
•อาการปวดเข่า อาจจะไม่แน่นอน
•เข่าเสื่อมมากขึ้น จะมีอาการปวดบวมมากขึ้น
•ข้อเข่าเสื่อมเป็นมานานๆ เข่าอาจโก่งผิดรูป งอเหยียดได้น้อยลง กล้ามเนื้อต้นขาลีบลง

ข้อควรปฏิบัติ

1.การใช้ความเย็นหรือความร้อน

•ใช้ความเย็นประคบในกรณีที่ปวดบวมเฉียบพลัน โดยเฉพาะในช่วง 24 ชั่วโมงหลังที่ได้รับบาดเจ็บ

ห้ามนวด ถู ดัด ในระยะนี้เด็ดขาด

•ใช้ความร้อนประคบเมื่อเลย 24 ชั่วโมงไปแล้ว หรือในกรณีที่เป็นเรื้อรัง

2.พันผ้ายืดหรือใส่ที่พยุงเข่าเพื่อช่วยประคับประคองข้อเข่าเมื่อจำเป็นต้องเคลื่อนไหว

3.พักการใช้งานของข้อเข่า หรือใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า เพื่อแบ่งเบาน้ำหนักตัวที่ข้อเข่าต้องแบกรับ

4.การถนอมข้อเข่า

•การไม่ยืนเดินมากเกินไป
•ขึ้น ลง บันไดเท่าที่จำเป็น
•ลดหรือควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไป
•ไม่งอหรือพับข้อเข่ามากๆ เช่น หลีกเลี่ยงการนั่งขัดสมาธิ พับเพียบ นั่งคุกเข่า เป็นต้น
•ใช้เครื่องช่วยเดิน

การออกกำลังกายเพื่อบริหารข้อเข่าให้แข็งแรงควรทำเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้ว

ท่าบริหารข้อเข่า

1.นอนหงาย
ใช้หมอนรองใต้เข่า เหยียดเข่าให้ตรง เกร็งค้างไว้ 5-10 วินาที แล้วปล่อยทำสลับกัน ให้ทำข้างละ 10-20 ครั้ง

2.นั่ง
ทำได้โดยนั่งห้อยข้างบนเก้าอ้ หรือโต๊ะ เอามือยันพื้นเก้าอี้หรือโต๊ะไว้ หรือพิงพนัก (ถ้ามี) เหยียดข้อเข่าให้ยื่นออกมาตรงๆ เกร็งค้างไว้ 5-10 วินาที ทำข้างละ 10-20 ครั้ง

3.นอนคว่ำ
งอเข่าให้งอเข้าไป เกร็งค้างไว้ 5-10 วินาที แล้วเหยียดลง ข้างละ 10-20 ครั้ง

4.นอนหงายยกเข่าติดเตียง
นอนหงายเหยียดเข่าให้ตรง กดเข่าลงให้ติดเตียงเกร็งค้างไว้ 5-10 วินาที แล้วปล่อยทำสลับกัน ให้ทำข้างละ 10-20 ครั้ง

การบริหารในแต่ละท่า หากทำได้ดีแล้วอาจใช้ถุงทราย ถ่วงที่บริเวณข้อเท้าโดยเริ่มจากน้ำหนักน้อยๆและจำนวนครั้งน้อยๆก่อน อาจเริ่มจากน้ำหนัก 0.5-2.0 กิโลกรัม ขึ้นกับวัยและสภาพของผู้ออกกำลังกาย

แต่ถ้าหากมีอาการปวดมากขึ้น หรืออาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา