โรคข้อเข่าเสื่อมพบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ

คลิกเลย ไม่อยากปวดเข่า ควรทำอย่างไร

เราทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าอาการปวดเข่า หรือโรคข้อเข่าเสื่อมพบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ เค้าพบว่ายิ่งอายุมากขึ้นจะพบอาการดังกล่าวมากขึ้นตามไปด้วย โรคนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่มีการเสื่อมสภาพชองกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้าน รูปร่าง โครงสร้างการทำงาน หรือแม้กระทั้งการเสื่อมของกระดูกใกล้ข้อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ เดินลำบาก ทำกิจวัตรประจำวันลำบาก ฯลฯ ถ้าเป็นโรคนี้แรกๆจะปวดเข่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวครับ เช่น เดินๆแล้วรู้สึกปวดเช่า นั่งพับเพียบแล้วปวดเข่า ขึ้นลงบันไดแล้วปวดเข่า ฯลฯ แต่พอหยุดการเคลื่อนไหว ไปนั่งพัก อาการที่เคยปวดก็จะดีขึ้น แต่ถ้าถึงขั้นรุนแรง จะมีการปวดมากขึ้น เหยียดหรืองอเข่าได้ไม่สุด เข่าโก่งหรือบิดเบี้ยว ผิดรูปไป

สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอย่างไรเราก็ต้องอายุมากขึ้น แต่เราก็สามารถป้องกันข้อเข่าของเราได้นะครับ การเสื่อมของข้อเข่าจะมีสาเหตุหลักๆ คือ อายุ กรรมพันธุ์ เพศ น้ำหนักตัว ซึ่งสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ก็คือ อายุ กรรมพันธุ์ และเพศ (เพศหญิงจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย) แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะป้องกันเข่าเราได้นั้นก็คือ น้ำหนักตัว

หลักในการป้องกันข้อเข่าเสื่อมมันก็คือ การทำให้เข่าของเราไม่ต้องรับน้ำหนักมาก ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่าแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดแรงที่จะมามากระทำต่อข้อเข่า โดยผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมควรจะปรับเปลี่ยนอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งทำอะไรนานๆ นั่งซักผ้านานๆ นั่งรีดผ้านานๆ นั่งพับเพียบนานๆ นั่งสมาธินานๆ ฯลฯ

ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างแรก เค้าจะให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่ไม่เหมาะสมอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับ มีการให้ยาลดอาการปวด ลดอาการอักเสบแบบไม่ใช่สเตียรอยด์ บางคนอาจต้องมีการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อ ซึ่งมันจะสามารถลดอาการปวดในช่วงเวลาสั้นๆ แค่ 2-3 สัปดาห์ได้ครับ แต่ว่าเราก็ไหม่ควรฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อบ่อยหรือฉีดเป็นประจำ เพราะว่ามันจะทำลายกระดูกอ่อนของข้อต่อได้

เมื่อเราดูแลเข่าอย่างถูกต้องเหมาะสมและสม่ำเสมอ จะช่วยลดการเสื่อมของข้อเข่า และเป็นการยืดอายุของข้อเช่า ทำให้เราใช้งานเข่าได้ไปอีกนาน คุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น

อ้างอิง
https://med.mahidol.ac.th/atrama/issue021/health-station
https://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_8_005.html

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา