หลับกลางวันเสี่ยงอัลไซเมอร์

ความเชื่อที่ว่า หลับกลางวัน เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ จริงหรือไม่?

แม้หลายคนจะมองว่า “โรคอัลไซเมอร์” เกิดขึ้นกับรุ่นใหญ่วัยเก๋าได้เป็นปกติ จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางสมอง แล้วส่งผลต่อหน่วยความจำ หรือแม้แต่กระบวนการทางชีววิทยา เช่น วัยที่สูงขึ้น แต่นั่นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ผลการศึกษาของ Diego Z. Carvalho และคณะ ที่ได้รับการเผยแพร่ใน JAMA Neurology พบสาเหตุการเกิด “โรคอัลไซเมอร์” จากการ “นอนหลับ” แบบที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อน

Prashanthi Vemuri ศาสตราจารย์ด้านรังสีวิทยาที่ Mayo Clinic ได้กล่าวว่า การศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่า คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ มีแนวโน้มที่มีการนอนหลับแบบไม่สมเหตุสมผล หรือนอนไม่เป็นเวลา

ผลการทดลอง พบว่า คนที่มีปัญหาการง่วงนอนในตอนกลางวัน การนอนอย่างไม่เป็นระเบียบ หรือนอนไม่เป็นเวลา นั้นมีผลต่อการสร้างที่ทำให้เกิดภาวะอัลไซเมอร์ได้นั่นเอง

รุ่นใหญ่วัยเกษียณหลายท่านนอนกลางวันมาก เนื่องจากลูกๆ ให้อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ให้ทำอะไร แม้แต่งานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เช่น ทำกับข้าว ปลูกต้นไม้ ซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น เพราะกลัวพ่อแม่จะเหนื่อย จึงอยากให้อยู่แบบสบายๆ กินและนอนพักเยอะๆ เมื่อไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ทำระหว่างวัน จึงทำให้ง่วงนอนและผลอยหลับง่าย จนร่างกายเกิดความเคยชิน ติดนอนกลางวัน กลางคืนนอนไม่หลับ วงจรชีวิตการนอนปกติของคนเราที่ควรนอนกลางคืน ตื่นกลางวัน เปลี่ยนแปลงไปในที่สุด นานวันเข้าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสมองส่วนตอบสนองความจำ ทำให้ความจำเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ได้

นั่นไม่ได้หมายความว่า การนอนกลางวันนั้นไม่ดี หากนอนถูกวิธีก็ทำให้สุขภาพดีได้

นอนกลางวันอย่างไรให้สุขภาพดี

1.ควรนอนหลับช่วงเวลาเที่ยง เพราะช่วงเวลานี้ ช่วยลดภาระการทำงานหนักของหัวใจ ลดอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันและเสริมการทำงานของสมองที่มีประสิทธิภาพในช่วงตอนบ่าย

2.ควรนอนหลับก่อนรับประทานอาหารมื้อกลางวัน และไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มเกินไป

3.ไม่ควรนอนหลับยาว หรือนานเกิน 1 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

4.ควรนอนหลับสั้น ๆ ประมาณ 15 นาที 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

5.หากนอนหลับ 10-20 นาที ช่วยกระตุ้นความสดชื่น การตื่นตัวและการสร้างพลังงาน

6.หากนอนหลับ 60 นาที จะช่วยพัฒนาความจำ

สามารถงีบหลับกลางวันได้ในทุกแห่ง เช่น บนเก้าอี้และโซฟา โดยอาจนอนหรือนั่งก็ได้ เพียงแต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการหลับยาว อันเนื่องมาจากอยู่ในท่านอนสบายเกินไป ควรนั่งซบกับโต๊ะ หรือนั่งเก้าอี้ที่ไม่เอนหลังสบาย หรือไม่นอนบนที่นอนนิ่มกว้างขวาง ถ้าจะหลับสบายบนที่นอนต้องเก็บเอาไว้ตอนกลางคืน

แบบนี้แล้ววัยเก๋าทุกท่าน อาจต้องปรับปรุงการนอนของตัวเองให้มาก ถ้าไม่อยากให้ช่วงอายุที่มากขึ้นต้องประสบกับปัญหาโรคอัลไซเมอร์

ดังนั้น วัยเก๋าท่านใดที่มักงีบหลับตอนกลางวันมาก เนื่องจากไม่มีกิจกรรมอื่นทำระหว่างวัน ควรหากิจกรรมทำ เช่น งานบ้าน ปลูกต้นไม้ หรือกิจกรรมๆ เบาๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
www.jamanetwork.com/searchresults
www.sleepcenterchula.org/index.php/th/2014-12-23-13-58-44/item/65-insomnia www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_6_008.html
www.healthandtrend.com/healthy/disease/disrupted-sleep-risk-to-alzheimer

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา