ช้าเพียงนิด ชีวิตเปลี่ยน 3 อาการฉับพลันที่ไม่ควรมองข้าม

ช้าเพียงนิด ชีวิตเปลี่ยน 3 อาการฉับพลันที่ไม่ควรมองข้าม

พูดอ้อแอ้ ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง’ หากเกิดอาการเหล่านี้กับใคร ขอให้รู้ว่า คุณมีเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ในการฉีดยาละลายลิ่มเลือด หรือขยายหลอดเลือด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเป็นอัมพาต หรือ อัตราภาวะทุพพลภาพ จากการเกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง หรือโรคเลือดสมอง (Stroke)

นอกจากนี้ สัญญาณอันตรายที่เตือนว่าต้องนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีคือ การปวดศีรษะรุนแรง เฉียบพลัน อาเจียนพุ่ง หรือ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง จนเสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ ข้างต้น อาการเตือนของภาวะสมองขาดเลือดนี้อาจเกิดขึ้นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดทั้ง 2 ซีกพร้อมกันได้เช่นกัน

โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้สมองขาดเลือด อยู่ในภาวะที่ทำงานไม่ได้ กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

สาเหตุของโรคสมองขาดเลือด ส่วนใหญ่เกิดจาก

1. ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)
2. ลิ่มเลือดจากหัวใจมาอุดตันหลอดเลือดสมอง
3. หลอดเลือดขนาดเล็กอุดตัน
4. ภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด หรือมีการฉีกขาดของหลอดเลือด

ยาที่ใช้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ ยาต้านเกล็ดเลือด ยาป้องกันเลือดแข็งตัว ยาลดความดัน ยาลดไขมัน ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยเฉพาะเป็นรายไป

ปัจจุบัน แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ป่วยกว่า 2 ใน 3 จะเกิดอาการบกพร่องพิการอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวไปตลอดชีวิต

ดังนั้น ระหว่างที่ผู้ป่วยรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองควรได้รับการบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบกพร่องภาวะพิการต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา