ดูให้ดี...ใช่ยาแบบเดียวกันหรือเปล่า

ดูให้ดี…ใช่ยาแบบเดียวกันหรือเปล่า?

ที่ต้องเตือนแบบนี้ ก็เพราะว่าเมื่อเราดูที่ชื่อสามัญทางยาให้ดี ๆ นะครับ มันจะมีชื่อยา แล้วก็เว้นวรรค ตามด้วยชื่อเกลือ ยกตัวอย่างเช่น diclofenac sodium คำว่า diclofenac เป็นชื่อตัวยา แล้วก็เว้นวรรค ก่อนตามด้วยคำว่า sodiumไอคำว่า sodium นี้แหล่ะที่เป็นการบ่งบอกว่ายานี้อยู่ในรูปเกลือ sodium  ดังนั้นชื่อสามัญของยาในตัวอย่างนี้ คือ diclofenac ในรูปเกลือ  sodium นั้นเอง​

ที่เราควรใสใจ ให้ความสนใจในเรื่องรูปเกลือของยา ก็เพราะว่า ยาในรูปเกลือที่ต่างชนิดกันออกไป จะให้ผลที่ต่างกันได้

จากตัวอย่างที่เป็นยาdiclofenac sodium  มีผลิตภัณฑ์ยาอีกยี่ห้อหนึ่งครับ เค้ามีตัวยาเดียวกัน คือ diclofenac แต่รูปเกลือของยามันต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์นี้มีตัวยาในรูปเกลือ potassium ครับ สรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อสามัญทางยาว่า diclofenac potassium ซึ่งความแตกต่างของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ คือเรื่องของการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายครับ โดยพบว่าdiclofenac ในรูปเกลือ  potassium จะดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่า diclofenac ในรูปเกลือ  sodium นั้นเอง

นี้คือเหตุผลอย่างหนึ่งของยาที่มีรูปเกลือที่ต่างกันออกไป

มีอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีตัวยาเหมือนกัน แต่ถ้าตัวยามีรูปเกลือที่ไม่เหมือนกัน ผลที่ได้ก็จะต่างกันออกไปอยู่ดีครับ

เรารู้จักยาเสริมแคลเซียมกันใช่หรือไม่ครับ ในประเทศไทยมียาที่เสริมแคลเซียมอยู่หลายชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีรูปเกลือที่ต่างกันด้วย ซึ่งรูปเกลือที่ต่างกันนี้จะส่งผลต่อปริมาณแคลเซียมของยา เช่น​

  • Calcium  carbonate              ให้ Calcium 40 %
  • Calcium  acetate                  ให้ Calcium 25 %
  • Calcium  citrate                    ให้ Calcium 21 %
  • Calcium  lactate                   ให้ Calcium 13 %
  • Calcium  gluconate              ให้ Calcium 9 %

นอกจากนี้ก็มีแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งครับที่มีความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกัน นั้นก็คือ ferrous หรือยาเสริมธาตุเหล็ก พบว่า ในประเทศไทยมียาที่เสริมธาตุเหล็กอยู่ 3 ชนิด นั้นก็คือ ferrous fumarate, ferrous gluconate และ ferrous sulfate จะเห็นว่ายามีรูปเกลือที่ต่างกัน โดยรูปเกลือที่ต่างกันนี้จะส่งผลต่อปริมาณธาตุเหล็กของยา เช่น​

  • ferrous fumarate                  ให้ปริมาณธาตุเหล็ก 33%
  • ferrous gluconate                ให้ปริมาณธาตุเหล็ก 12%
  • ferrous sulfate                     ให้ปริมาณธาตุเหล็ก 20%

นี้คือ ตัวอย่างที่จะบอกว่า ยาที่มีรูปเกลือที่ต่างกัน แม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าเหมือนกันนะครับ ก่อนจะเลือกซื้อยาอะไร ใช้ยาอะไร หรือมีข้อสงสัยอะไร(เรื่องยา) ก็ปรึกษาเภสัชกรได้

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา