ด้วยยินดี จะมีเพื่อน ในวัยเก่า

ด้วยยินดี จะมีเพื่อน ในวัยเก่า

โดย พล.ต.วรชัย วัณณะสุต

ด้วยยินดี จะมีเพื่อน ในวัยเก่า

คงมีเรื่อง มากมาย ให้คลายเหงา

เรื่องย้อนเล่า คนรุ่นเก่า เข้าใจกัน
        
ขอฝากตัว เป็นน้องใหม่ ในลายน์นี้

เป็นน้องพี่ เพื่อนพ้องสมานฉันท์

จะส่งกลอน มาอ้อน  ทุกทุกวัน

ไว้ป้องกัน อัลไซเมอร์ กันนะเกลอ

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา