ทำอย่างไร เมื่อเพื่อนตระกูล “มะ” แวะมาเยี่ยมเยือน

รู้ก่อนสาย! ควรทำอย่างไร เมื่อเพื่อนตระกูล “มะ” แวะมาเยี่ยมเยือน

โรคมะเร็งในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่มีการรักษาซับซ้อน ใช้ระยะเวลารักษาต่อเนื่องนานเป็นเดือน อย่างไรก็ตามการรักษาเพื่อหวังผลหายขาดผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีผู้ดูแลที่ดี จึงสามารถฟื้นตัวกลับมาปกติได้ ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งเพื่อหวังผลให้หายขาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้ดี

อีกทั้งควรเตรียมวางแผนทั้งเรื่องของวิธีรักษา การเงิน ตลอดจนการดูแลตัวเองในช่วงรักษาโรคมะเร็งดังนี้

+มะเร็งคืออะไร

มะเร็ง (Cancer) คือ ภาวะที่เซลล์ในร่างกายของคนเรามีการแบ่งตัวและเจริญขึ้นรวดเร็วอย่างผิดปกติในสารพันธุกรรม (DNA) โดยเริ่มจากเป็นเซลล์เล็กๆ แล้วขยายใหญ่ขึ้น นานวันเซลล์นั้นก็จะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงทำให้เซลล์ในก้อนเนื้อนั้นตาย กลายเป็นเนื้อร้ายไปเบียดบังส่วนที่เกิดและส่วนอื่นๆ จากนั้นก็จะกระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย ผ่านระบบกระแสเลือดหรือน้ำเหลือง ส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปอด ตับ สมอง ไต กระดูกและไขกระดูกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จึงเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตลงในที่สุด

+ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ผู้สูงอายุเป็น

ผู้สูงอายุหรือคนใกล้ชิดควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดมะเร็งที่เป็น ว่าอยู่ตรงจุดไหน เป็นชนิดที่มีการลุกลามหรือแพร่กระจายไปที่ใดได้บ้าง มีการตรวจใดที่จำเป็นต้องทำเพิ่มเติมอีกบ้าง และต้องรีบทำแค่ไหน ข้อมูลเหล่านี้สามารถสอบถามโดยตรงจากแพทย์ หากผู้สูงอายุมีการตรวจชิ้นเนื้อมาแล้ว ควรให้แพทย์อธิบายผลการตรวจชิ้นเนื้อให้ฟังว่าตรวจพบอะไรและมีผลอย่างไรต่อตัวโรค หรือ การรักษา วิธีรักษา ผลข้างเคียงจากการรักษา โอกาสการรักษาโรคได้หาย รวมถึงการดูแลและการปฏิบัติตัว


+รักษาโรงพยาบาลไหนดี

นอกจากการผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเดือนละหลายครั้ง เพื่อทำการรักษาตามขั้นตอน ดังนั้นระยะทางหรือที่ตั้งโรงพยาบาลก็มีผลต่อการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยซึ่งมักจะแข็งแรงน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหากต้องเดินทางแต่เช้ามืด นั่งรถนานๆ รอการตรวจและรักษาอีกหลายชั่วโมง ผู้ป่วยจะเพลียจากการเดินทางมากกว่าการรักษาเสียอีก ส่วนปัจจัยในด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้รักษานั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ เพราะยิ่งโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญก็ต้องเจอกับปัญหาจำนวนคนไข้ที่เยอะ อาจทำให้ต้องรอคิวนานทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าลงไปอีก


+วางแผนเรื่องการเงิน

ถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะปัญหาเรื่องเงินในการรักษาสร้างความกังวลใจทั้งผู้สูงอายุเองและคนใกล้ชิด จึงควรวางแผนเรื่องการเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าอาหารเสริม รวมทั้งศึกษาสิทธิ์การรักษาพยาบาลต่างๆ หรือหากผู้สูงอายุท่านใดมีประกันชีวิตควรติดต่อสอบถามว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนใดบ้าง ต้องจ่ายเพิ่มเองส่วนใดบ้าง เป็นต้น


+ดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงรักษาโรคมะเร็ง

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะของแต่ละชนิดแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามพื้นฐานส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นการดูแลในเรื่องทั่วไป การดูแลด้านอาหาร และการออกกำลังกาย ดังนั้นผู้สูงอายุควรรักษาสุขอนามัยพื้นฐานอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นช่วงติดเชื้อได้ง่าย พักผ่อนให้เต็มที่ งด/เลิก บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดเครื่องดื่มกาเฟอีน

ส่วนการดูแลในด้านอาหารนั้นควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จำกัดอาหารหวาน และอาหารเค็ม เพราะมีผลต่อน้ำตาลในเลือด และการทำงานของไต ในส่วนของการออกกำลังกายถ้าสุขภาพไม่เอื้อ ก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกาย เท่าที่พอทำได้ อย่าหักโหม ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สภาพร่างกาย และจิตใจดีของผู้สูงอายุดีขึ้น อยากอาหาร มีการขับถ่ายที่ดี มีการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นอีกด้วย


+พบแพทย์ตามนัดเสมอ

เมื่ออาการต่างๆ แย่ลง หรือเกิดความผิดปกติผิดไปจากเดิม หรือเมื่อกังวลในอาการ ควรรีบพบแพทย์ และที่สำคัญที่สุด คือ การปฏิบัติตามแพทย์ และพยาบาลผู้ให้การดูแลรักษาแนะนำให้ถูกต้องเคร่งครัด เมื่อไม่เข้าใจ สงสัย หรือกังวล ควรสอบถามแพทย์ พยาบาลผู้ให้การรักษาดูแล


+มองโลกในด้านบวกเสมอ

ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งควรรักษาสุขภาพจิต ให้กำลังใจตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง ซึ่งการพูดคุยถึงอาการของโรคมะเร็งระหว่างผู้ป่วยกับคนใกล้ชิดยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ระบายความเครียดอย่างหนึ่งอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน เมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง ครอบครัวมักมีความทุกข์ และมีปัญหาเท่าๆ กับผู้ป่วย หรือมีมากกว่า ดังนั้นคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญทั้งในด้านการดูแลและ ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากทำให้ผู้สูงอายุเผชิญหน้ากับโรคร้าย และหายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้

​การทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค วิธีรักษา ผลข้างเคียงจากการรักษา โอกาสการรักษาโรคให้หาย ร่วมถึงการยอมรับของคนใกล้ชิดว่าต้องรับมือกับอาการป่วยอย่างไร จะช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ พยาบาล และการดูแลเป็นกำลังใจของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุหายขาดจากโรคนี้ได้

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา