ผู้สูงวัยระวังภัย ไข้หวัดใหญ่

ผู้สูงวัยระวังภัย “ไข้หวัดใหญ่”

ในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ในปี 2560 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศจำนวนถึง 196,765 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 55 ราย

โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ในทุกช่วงอายุ โดยความรุนแรงของโรคมักขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคน ในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ จะมีความเสี่ยงสูงที่จะพบอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยแพร่ติดต่อไปยังผู้อื่นได้ง่ายผ่านทางการไอจามรดกัน หรือผ่านทางสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โดยจะแพร่เชื้อได้มากในช่วง 3 – 7 วัน นับจากเริ่มป่วย

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มักมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีน้ำมูกใสๆ คัดจมูก ไอแห้งๆ เบื่ออาหาร ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 5 วันหลังป่วย และหายเป็นปกติภายใน 7 – 10 วัน

ในกรณีที่อาการป่วยไม่รุนแรง จะรักษาตามอาการ คือ รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (ห้ามใช้ยาแอสไพริน) ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูก ยาปฏิชีวนะหากติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ร่วมกับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย

ในกรณีที่มีอาการรุนแรง คือ มีไข้สูง อาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวการปล่อยให้เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน สามารถเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อน ทั้งยังเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคให้มากขึ้นอีกด้วย

‘โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี’

ซึ่งในแต่ละปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเชื้อที่ระบาดอยู่ในช่วงเวลานั้น คนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรค และยังสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ ลดโอกาสในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วย รวมถึงคนที่อายุต่ำกว่า 65 ปี ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน โรคไต หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญก็คือ ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ขอบคุณข้อมูลจาก
ภญ.อัญชลิกา มุขรัตนมณีศรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูลจาก
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. โรคไข้หวัดใหญ่. สืบค้นจาก www.beid.ddc.moph.go.th
นายแพทย์ปิยะวัชร์ เตธวัช. ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้แค่ฉีดวัคซีน. สืบค้นจาก www.bangkokhospital.com

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา