ผู้สูงอายุในกทม. เตรียมตัวหมอพร้อมขยับฉีดวัคซีนเร็วขึ้น 1 เดือน

ผู้สูงอายุใน กทม. เตรียมตัว หมอพร้อมขยับฉีดวัคซีนเร็วขึ้น 1 เดือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก หมอพร้อม ได้แจ้งข้อมูลไว้ดังนี้ว่า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ทั้งนี้ จะมีการเลื่อนนัดผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนสิงหาคม 2564 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเร็วขึ้น เป็นเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ

โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง ส่วนผู้ที่นัดหมายฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลตามนัดหมายเดิม

ผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม 2564 หากยังไม่ได้รับการประสาน กรุณาแจ้งข้อมูลผ่าน Google Forms > QR-Code ตามภาพ หรือ คลิกที่ https://forms.gle/649P1ddWKA9p9VaN9 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา