ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิดจริงหรือ

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิดจริงหรือ?

โรคโควิดเป็นโรคติดเชื้อไวรัส มีอาการคล้ายกับโรคหวัดแต่จะมีการดำเนินของโรคหรือพูดง่าย ๆ ว่า จะมีอาการแย่ได้เร็วกว่านั้นเอง ส่วนการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายดี จะสามารถรักษาตัวเองให้หายได้ แต่ก็เริ่มมีการใช้ยาสมุนไพรเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามากขึ้น

ผู้ป่วยโควิดจะมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก จัดเป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่รุนแรงมากนัก ยาสมุนไพรจะมีการใช้ในกลุ่มนี้ ยาสมุนไพรที่ว่า คือ ฟ้าทะลายโจร กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดง ตามลำดับ

สมุนไพรที่มีการใช้นอกจากฟ้าทะลายโจรก็มี ขิง กระชายขาว มะขามป้อม กระเทียม ซึ่งมีการศึกษาว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้ แต่การศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง ตอนนี้มีเพียง ฟ้าทะลายโจร ที่ได้ประกาศให้ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

ว่าไปแล้วประเทศไทยก็มีความโชคดีอย่างหนึ่ง คือ เรามีสมุนไพรมากมายช่วยเรื่อง โรคหวัด และอาจนำมาประยุกต์ใช้กับโรคโควิดได้ เช่น อังควันขิง ข่า กินมะขามป้อม กินน้ำกระชาย ฯลฯ แต่โปรดพึงระลึกไว้ว่าสมุนไพรพวกนี้ยังไม่ได้มีการรับรอง การจะกินหรือจะทำอะไร ควรพิจารณาถึงผลข้างเคียงที่อาจได้รับด้วย

สำหรับสมุนไพรที่ได้รับการรับบรองให้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดแล้ว มีเพียง ฟ้าทะลายโจร ซึ่งสิ่งที่เค้ารับรองคือ การใช้เพื่อการรักษา ไม่ได้ให้ใช้เพื่อการป้องกัน ดังนั้นคนที่ซื้อฟ้าทะลายโจรไปกินเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคโควิดนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด และการกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้นั้นได้รับความเป็นพิษต่อตับได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ในการศึกษาที่ใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร (แอนโดรกราโฟไลด์) ในการรักษาโรคโควิด คือ ขนาดยา 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยใน 1 วัน ให้แบ่งเป็น 3 มื้อก่อนอาหาร กินเป็นระยะเวลา 5 วัน (วันละ 3 แคปซูล 3 เวลาก่อนอาหาร เป็นระยะเวลา 5 วัน (กรณี 1 แคปซูลมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (20 mg)) แต่ถ้าเราไปกินฟ้าทะลายโจรเพื่อหวังผลป้องกันเราอาจจะต้องกินยาต่อเนื่อง แล้วขนาดยานี้ก็มากกว่าขนาดยาที่ใช้ตามปกติด้วย เราจึงอาจได้ผลที่เป็นพิษต่อตับได้

อีกสิ่งที่ต้องพิจารณาในผู้ที่ต้องการจะซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจร นั้นคือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพราะในท้องตลาดจะมีผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 2 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟ้าทะลายโจรบดเป็นผงแล้วอัดใส่แคปซูล กับ ผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะโจร ซึ่งผลิตภัณฑ์แบบที่เป็นสารสกัดฟ้าทะลายโจรจะให้ปริมาณสารสำคัญ (แอนโดรกราโฟไลด์) ตรงตามที่กำหนด เช่น กำหนดแคปซูลละ 20 มิลลิกรัม ก็แสดงว่า ใน 1 แคปซูลจะให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มิลลิกรัม แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟ้าทะลายโจรบดเป็นผงแล้วอัดใส่แคปซูล สมมติแคปซูลละ 300 มิลลิกรัม ก็ไม่ได้แสดงว่าจะให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ 300 มิลลิกรัม

อย่างที่กล่าวไปว่าประเทศไทยมีสมุนไพรคอยช่วยดูแลโควิดในเบื้องต้น ช่วงที่เราอาจจะต้องรอวัคซีน การใช้สมุนไพรก็อาจช่วยเหลือได้นอกจากการป้องกันตัวเองตามวิธีต่าง ๆ แต่อย่าลืมว่าอะไรที่มากเกินไปย่อมส่งผลเสีย

ข้อมูลจาก
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=1558
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=1532
https://www.thaihealth.or.th/Content/53957-พัฒนาฟ้าทะลายโจร%20สกัดโควิด-19.html
https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1254-19-51
https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/trust-news/6187-trust0004
http://healthydee.moph.go.th/view_media.php?id=1348

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา