ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ภาวะสับสนเฉียบพลัน เป็นภาวะที่เกิดบ่อยในผู้สูงอายุ จากสถิติพบว่าผู้สูงอายุ ราว 70% จะมีภาวะดังกล่าวแต่จะเป็นช่วงๆ ไม่ใช่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่จะมีอาการคุยไม่รู้เรื่องสับสนในเรื่องของวัน เวลา และสถานที่ มีอาการเห็นภาพหลอนที่คนอื่นไม่เห็น เช่น เห็นญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้ว สมาธิไม่ดี ไม่หลับไม่นอนแต่ในทางกลับกันผู้สูงอายุบางคนจะมีอาการนอนหลับมากขึ้น ซึม พูดน้อยลง เป็นต้น

โดยลักษณะอาการของภาวะสับสนนั้น ผู้สูงอายุยังมีระดับความรู้สึกตัวยังปรกติ อีกทั้งอาการเกิดขึ้นเร็วและเกิดขึ้นในลักษณะขึ้นๆ ลง ๆ นอกจากนี้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสับสนจะมีความตั้งใจในการรับรู้เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

สาเหตุของภาวะสับสนเฉียบพลัน

1.ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงานของสมอง แต่หากสมองของผู้สูงอายุมีความเสื่อมอยู่แล้วอาการสับสนก็จะเกิดได้ง่ายขึ้น

2.เกิดจากการรับประทานยา เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย ยิ่งถ้ารับประทานยาหลายชนิด ยิ่งมีโอกาสเกิดภาวะดังกล่าวสูง ได้แก่ ยาลดน้ำมูก ยาคลายกล้ามเนื้อ ยานอนหลับ ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาโรคพาร์กินสัน เป็นต้น

3.สาเหตุจากการหยุดยาบางตัวอย่างกะทันหัน เช่น รับประทานยานอนหลับมานานแล้วหยุดทันที หรือการดื่มเหล้าจัดมานานแล้วหยุดดื่มทันที ส่งผลให้เกิดอาการสับสนเฉียบพลันได้เช่นกัน

4.ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับน้ำตาล เกลือแร่ในร่างกาย สาเหตุนี้มักเกิดในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น เป็นโรคเบาหวานแล้วได้ยาเบาหวาน แล้วมีช่วงรับประทานอาหารได้น้อย เกิดมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป หรือผู้ป่วยโรคไตมีระดับเกลือแร่ผิดปกติ เป็นต้น

5.ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อที่ปอด ติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะสับสนได้

6.ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจวาย หัวใจสูบฉีดเลือดไม่ดี โรคถุงลมโป่งพอง มีอาการหอบเหนื่อยมากๆ ร่างกายขาดออกซิเจน สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือเป็นโรคตับแข็ง ตับไม่สามารถทำลายของเสียในร่างกาย ทำให้มีของเสียคั่งในสมองได้ เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวนับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะสับสนได้เช่นกัน

+วิธีป้องกันภาวะสับสันเฉียบพลัน

1.หานาฬิกาและปฏิทิน วางไว้ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนไม่ให้สับสนวันและเวลา

2.เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เกิดภาวะดังกล่าวได้รับการกระตุ้นมากขึ้น

3.ผู้สูงอายุควรพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงเสียงและแสงที่รบกวนในช่วงพักผ่อน เนื่องจากผู้สูงอายุที่อดนอนมากๆ อาจเกิดอาการสับสนได้

4.มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น แว่นตา เครื่องช่วยฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและได้ยินของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรทำกิจวัตรประจำต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นร่างกายและสมองให้ผู้สูงอายุอีกทั้งผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวควรทำความเข้าใจถึงภาวะดังกล่าวและหันมาให้ความสนใจพูดคุยไถ่ถามความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุบ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้ผู้สูงวัยห่างไกลจากภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี


ขอบคุณแหล่งข้อมูล : www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=418

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา