ภาวะเลือดมียูริกสูง อาจไม่ใช่โรคเกาซ์ เสมอไป

ภาวะเลือดมียูริกสูง อาจไม่ใช่โรคเกาซ์ เสมอไป

ภาวะ hyperuricemia เป็นภาวะที่ในเลือดมีปริมาณของกรดยูริกสูง ถ้าในเลือดมีปริมาณของกรดยูริกสูงเกินจุด ๆ หนึ่งมันจะตกผลึกสะสมตามข้อและตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ส่งผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมา (อาการอักเสบประกอบไปด้วย อาการ ปวด บวม แดง ร้อน)

คนส่วนใหญ่อาจจะทราบมาแล้วว่าคนเป็นโรคเกาซ์จะต้องมีภาวะ hyperuricemia ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว แต่อย่างที่กล่าวว่าการมีภาวะ hyperuricemia จะนำไปสู่การอักเสบตามข้อและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ทั่วร่างกาย ดังนั้นถ้าไปตรวจแล้วพบว่าตนมีภาวะนี้ก็อาจไม่ได้แปลว่าตนต้องเป็นโรคเกาซ์ ตนอาจจะเป็นโรคไตอักเสบหรือนิ่วในไตก็ได้

มีคำกล่าวว่าผู้มีภาวะ hyperuricemia ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเกาซ์ทุกคน แต่คนเป็นโรคเกาซ์ทุกคน จะต้องมีภาวะ hyperuricemia

เรารู้หรือไม่ว่า ทำไมอยู่ดีดีเราจึงมีภาวะ hyperuricemia ได้

ปกติคนเราจะมีระดับกรดยูริกในเลือดไม่เกิน 6-7 มิลลิกรัม / เดซิลิตร โดยผู้ชายจะมีระดับกรดยูริกในเลือดไม่เกิน 7 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ส่วนผู้หญิงจะมีระดับกรดยูริกในเลือดไม่เกิน 6 มิลลิกรัม / เดซิลิตร การที่กรดยูริกในเลือดสูงก็ต้องมีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายมีการสร้างกรดยูริกสูง หรือไม่ก็มีการขับออกที่น้อยลง หรือมีการได้รับจากภายนอกนั้นเอง

กรดยูริกเกิดมาจากการสลายตัวของสารที่ร่างกายใช้ในการสร้างสารพันธุกรรม หรือพูดง่าย ๆว่าร่างกายจะสร้างกรดยูริกขึ้นมาเอง คิดเป็นประมาณ 80% ส่วนอาหารที่จะทำให้ได้กรดยูริก คิดเป็นประมาณ 20% โดยปัจจัยที่จะทำให้กรดยูริกสูงได้แก่ 1) อายุและเพศ พบว่าในเด็กจะมีระดับกรดยูริกในเลือดต่ำกว่าผู้ใหญ่ ถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงด้วย 2) น้ำหนักตัว พบว่า ยิ่งน้ำหนักตัวมากระดับกรดยูริกในเลือดจะสูงขึ้นด้วย 3) ไม่ใช่แค่น้ำหนักตัวที่จะส่งเสริมให้เกิดภาวะ hyperuricemia แต่ไขมันในเลือดก็ส่งผลให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงได้ 4) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบียร์ พบว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงมากที่สุด 5) โรคบางชนิดและยาบางชนิด

ถ้าพิจารณาจากปัจจัยที่ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงก็จะพบว่า มันมีทั้งปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น อายุ เพศ แต่ก็มีปัจจัยที่เราจะทำให้เราไม่มีภาวะ hyperuricemia ได้เช่นกัน นั้นคือ การดูแลเรื่องน้ำหนักตัว ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และรักษาโรคที่ส่งผลต่อการมีภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ก็อาจจะเลี่ยงการรับประทานเครื่องในสัตว์ กะปิ ปลาดุก กุ้ง หอย ปลาอินทรีย์ ปลาซาร์ดีน ไข่ปลา ชะอม กระถิน เห็ด ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ สัตว์ปีก ซุปก้อน


ข้อมูลจาก
https://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_8_007.html
https://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=205
https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=829

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา