ezgif.com-gif-maker (13)

ระวัง…ยารักษาโรคกระดูกพรุนใช้ให้ถูกต้อง

โรคกระดูกพรุนเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคกระดูกที่พบได้บ่อย โดยผู้หญิงจะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ก็เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) เพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจะไปทำให้เกิดการสะสมและป้องกันการสูญเสียของแคลเซียมจากกระดูก ดังนั้นผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นและเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้สูงนั้นเอง

วิธีที่เค้าใช้รักษาโรคนี้ คือการใช้ยาควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็เช่น การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ การได้รับวิตามินดี การออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์การงดสูบบุหรี่ ฯลฯ ส่วนยาที่เค้าใช้ในการรักษานะครับ ตัวเลือกแรกเลยที่เค้าจะเลือกใช้สำหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก็คือ ยาชนิดรับประทานของยากลุ่ม Bisphosphonatesครับ ซึ่งผู้ที่ได้รับยานี้ต้องให้ความใสใจกับยานี้หน่อยนะครับ….ไม่ใช่ว่ายานี้อันตรายหรือส่งผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือน่ากลัวหรอกนะแต่ยานี้ (แบบชนิดรับประทาน) มันมีปัญหาเรื่องการดูดซึม

พบว่ายาถูกดูดซึมได้ไม่ถึง 1 %

 เอง การจะรับประทานยาจึงมีระเบียบ มีข้อบังคับ มีกฎกติกามากหน่อย แต่ยานี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีนะครับ ยับยั้งการสลายกระดูก ผลช้างเคียงก็น้อย ปลอดภัยอีกต่างหาก

ยาในกลุ่ม Bisphosphonates จะมีทั้งที่เป็นแบบยาเม็ดรับประทานและแบบที่เป็นยาฉีด สำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนและกระดูกพรุนจากสเตียรอยด์หรือแม้แต่กระทั้งการรักษากระดูกพรุนในผู้ชายก็แนะนำให้ใช้ยาเม็ดรับประทานก่อน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ยา Bisphosphonates ที่เป็นยาฉีด มักจะถูกเก็บไว้ใช้ในกรณีโรคทางกระดูกที่ดูรุนแรงมากกว่า อีกอย่าง ถ้าเกิดใช้ยาชนิดรับประทานของยาในกลุ่ม Bisphosphonates แล้วมีอาการทางไตหรือทนต่อผลข้างเคียงที่เกิดจากการกินยาไม่ไหว ก็จะพิจารณายาฉีดกลุ่ม Bisphosphonates แทนได้ครับ

ยาชนิดรับประทานของยาในกลุ่ม Bisphosphonates มีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ยาฉีดไม่มี นั้นคือ การมีผลโดยตรงต่อเยื่อบุทางหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ดังนั้นคนที่รับประทานยานี้จึงอาจมีอาการ แสบยอดอก แสบท้อง ปวดท้อง ได้ครับ แต่เราก็สามารถป้องกันอาการดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับ ด้วยการรับประทานยาอย่างถูกต้อง

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ยากินที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุน (ยาชนิดรับประทานของยาในกลุ่ม Bisphosphonates) จะต้องมีกฎระเบียบในการใช้ยา (เพื่อช่วยเรื่องการดูดซึมและเรื่องอาการไม่พึงประสงค์) โดยกฏระเบียบมีดังนี้ครับ

  1. รับประทานยาตอนที่ท้องว่าง ไม่มีอาหารรบกวนการดูดซึมยา แนะนำเป็นตอนเช้า ตื่นนอนมา กินยาเลย
  2. รับประทานยากับน้ำเปล่าตามประมาณ 1 แก้ว ไม่ควรรับประทานร่วมกับแคลเซียมเหล็ก ชา กาแฟ น้ำส้ม
  3. หลังรับประทานยาแล้วให้นั่งตัวตรง อย่านอนราบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อตัวเราเอง

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา