ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว

รู้จักภาวะหลอดเลือดแข็งตัวกันหรือไม่

ปกติเลือดจะไหลผ่านเข้าไปที่หัวใจ แล้วหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเส้นทางที่เลือดใช้เดินทางก็คือ หลอดเลือด โดยภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดที่เราคุ้นชินกันดี นั้นคือ ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว หรือ Atherosclerosis

ภาวะนี้เป็นภาวะที่ผนังของหลอดเลือดแดงมีความแข็งมากกว่าปกติ มันเกิดมาจาก เมื่อหลอดเลือดได้รับความเสียหายหรือได้รับการบาดเจ็บ จะมีการเหนี่ยวนำให้สารไขมันชนิด LDL (ไขมันตัวร้าย) ที่อยู่ในกระแสเลือดผ่านเข้าไปใต้เซลล์บุผนังชั้นในของหลอดเลือด หลังจากนั้นจะมีปฏิกิริยาโน้นนั่น ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งมาจับกิน เกิดการหลั่งสารอักเสบ เหนี่ยวนำเซลล์กล้ามเนื้อเรียบมาสร้างสารโน้นนั่น สุดท้าย คือมีพังผืดมาปกคลุมหรือห่อหุ้มบริเวณที่มีสารไขมันชนิด LDL มาสะสม และก็มีผนังที่หนาและมีความแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เมื่อเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวแล้วจะเป็นอย่างไร

ในระยะแรกที่พบว่ามีภาวะนี้ เส้นทางที่เลือดใช้เดินทางขนส่งสารอาหารไปให้เซลล์ต่าง ๆ ก็จะลำบากขึ้น แต่ก็เป็นเพียงระยะเบื้องต้น ก็อาจจะไม่เห็นผลอะไร แต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยนี้สิ เส้นทางของเลือดก็จะแย่ลงกว่าเดิม และอาจนำไปสู่โรคหรือภาวะที่ร้ายแรงต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก โรคหลอดเลือดสมอง หรือ ที่เราเคยในยินว่า “storkes” โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โดยอาการหรือโรคพวกนี้เค้าเรียกร่วมว่า “โรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease , CVD)

ผลที่จะเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตัว หรือ Atherosclerosis ประการแรกหลอดเลือดจะมีสภาพไม่เรียบจะทำให้เกิดการสร้างลิ่มเลือดขึ้นได้ง่าย ซึ่งทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง เนื้อเยื่อก็ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเกิดการขาดเลือดตามมา ประการที่สอง ผนังของหลอดเลือดที่มีภาวะนี้จะมีก้อนที่เรียกว่า “Atherosclerotic plaque” มันสามารถแตกออกได้ ถ้าวันดีคืนดีมันเกิดแตกออกมา ก็จะเกิดก้อนเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดแดงขนาดเล็กมาก จากนั้นก็จะทำให้เซลล์เกิดการขาดเลือดและเกิดการตายในที่สุด นอกจากนี้ผนังของหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่มีภาวะนี้จะอ่อนแอ จะเกิดการโป่งพองได้ และอาจแตกได้ในที่สุด โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ตรงช่องท้อง

เราคงไม่อยากจะมีภาวะนี้และอยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าว ดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดภาวะนี้ เราก็แค่หลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้นไป

โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคหรือเกิดอาการต่าง ๆ มันจะมีปัจจัยอยู่ 2 ประเภท คือ ปัจจัยที่เราสามารถแก้ไขได้และปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ สำหรับปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ของภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ แต่ปัจจัยที่เราสามารถแก้ไขได้ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินไป ออกกำลังกายน้อย โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหาน โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดภาวะนี้ คือ ภาวะไขมันสูงในเลือดโดยเฉพาะระดับ LDL (ไขมันตัวร้าย) การสูบบุหรี่ โรคเบาหานโรคความดันโลหิต

มีคำแนะนำให้ หยุดการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง อาหารที่เค็มจัด หวานจัด รับประทานผักและผลไม้ ออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 150 นาที คุมน้ำหนักให้ BMI อยู่ในช่วง 18.5-24.9

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.asianarchpath.com/storage/1554113039-13255-1B9DB/1554113085-8A043-CA7EA.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/atherosclerosis/

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา