ผู้ป่วยเบาหวานควรเสริมวิตามินบี 12

รู้ไว้ใช่ว่า.. ผู้ปวยเบาหวาน ควรเสริมวิตามินบี 12

มียารักษาโรคเบาหวานตัวหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกือบทุกคนจะต้องใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคเบาหวานในขั้นตอนที่ไม่รุนแรง  หรือขั้นตอนที่โรคเบาหวานรุดหน้าไปแล้วจนมีการใช้ยาหลายชนิดมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีการใช้ยาชนิดหนึ่งอยู่ดี ยานั้นคือยา metformin

อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องใช้ยาไปอีกนาน นั้นหมายความว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกือบทุกคนจะต้องใช้ยา metformin ติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นเอง

มีการศึกษาหนึ่งครับ เค้าทำการเปรียบเทียบกลุ่มคนที่ได้รับยา metformin กับกลุ่มคนที่ได้รับยาหลอก (ยาหลอก คือ ยาที่เป็นเพียงเม็ดแป้งป่าว ๆ เป็นยาที่ไม่มีตัวยาสำคัญอะไร ใช้ในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับยาที่เราสนใจ)จากการศึกษานี้ พบว่ากลุ่มคนที่ได้รับยา metformin (เป็นเวลานาน) จะมีระดับวิตามินบี 12 ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา ทางการศึกษามีคำแนะนำให้ทดสอบระดับวิตามินบี 12 ในคนที่ใช้ยา metformin เลยครับ

วิตามินบี12 หรือ cobalamin เป็นวิตามินที่ละลายน้ำ สามารถพบได้ใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม พูดง่าย ๆ ว่าพวกคนกินเนื้อจะมีโอกาสได้รับวิตามินบี 12 มากกว่า พวกคนที่เป็นมังสวิรัติ ซึ่งในวันหนึ่งร่างกายต้องการวิตามินบี 12 ในปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับ ดังนั้นคนที่จะมีภาวะขาดวิตามินบี 12 จึงพบได้น้อยมาก แต่ถึงอย่างไร วิตามินบี 12 ก็มีหน้าที่สำคัญอยู่นะครับ คือ ใช้ในการสร้างเม็ดเลือด และระบบประสาท การขาดวิตามินบี 12 ไป มันก็จะส่งผลต่อการเกิดโรคโลหิตจาง และอาการทางระบบประสาทได้

จากที่ได้กล่าวไปโอกาสที่เราจะขาดวิตามินบี 12 มันน้อยมาก แต่ถ้าเรามีอาการเหล่านี้ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ซีด เจ็บลิ้น เบื่ออาหาร ซึมเศร้า ลืมง่าย หรือรู้สึกชาตามปลายมือปลายเท้า ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่า เราขาดวิตามินบี 12 ครับ

มีแนวคิดที่ว่า หากมีการใช้ยา metformin ควรมีการเสริมวิตามินบี 12 หรือ ให้มีการผลิตยาที่ใน 1 เม็ด มีทั้งยา metformin และ วิตามินบี 12 ไปเลย

ผมอยากจะบอกว่า ตาม American Diabetes Association (หน่วยงานที่ดูเรื่องโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกา) หรือ ตามที่ THE AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS (AACE) AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY(ACE) ก็ยังไม่ได้มีวิธีการปฏิบัติที่บอกว่าจะต้องเสริมวิตามินบี 12 ในผู้ที่ได้รับยา metformin ทุกรายนะครับ ส่วนตัวเห็นว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการที่บ่งบอกว่าจะขาดวิตามินบี 12 หากอาการดังกล่าวมีไม่มากนัก ยังอยากให้ใช้ยา metformin อยู่ เพราะยานี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีและเป็นยาที่ปลอดภัย หากเป็นไปได้ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 เพราะมันเป็นวิธีป้องกันที่ง่ายมาก

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา