371740-PB8VAN-716 (1)

หนุนนำจิตใจ ฟังธรรมสอนใจ ผ่านเว็บไซต์กันเถอะ

สมัยก่อนหากจะปฏิบัติธรรม หรือฟังการบรรยายธรรม รุ่นใหญ่ก็ต้องไปวัด  หรือรอให้ถึงวันพระ วันสำคัญทางศาสนา หรือไม่ก็ต้องไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ  แต่ทุกวันนี้เราสามารถศึกษาธรรมด้วยการฟังธรรม หรือฟังหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ผ่านเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต จากที่บ้านได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  อีกทั้งยังเปิดฟังได้ซ้ำ ๆ หากยังไม่เข้าใจในหลักธรรมดังกล่าว

วันนี้ เรามี 5 เว็บไซต์บรรยายธรรม ที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ

ธรรมะไทย

เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา พระธรรม คำสั่งสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การปฏิบัติธรรม รวมถึงเสียงบรรยายธรรมจากหลวงพ่อและเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ซึ่งท่านได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทางบูรพาทิศ เป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย

พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งในช่วงชีวิตบรรพชิตของหลวงปู่ ท่านได้ธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่พระธรรม คำสอน จนกระทั่งเป็นที่นับถือศรัทธาของญาติโยมจำนวนมาก

คลิกสู่เว็บไซต์

ธรรมจักร

เว็บไซต์เผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ เป็นแหล่งรวบรวมทั้งคลิปเสียงสวดมนต์ เสียงธรรมนิยาย เสียงเพลงธรรมะ ทศชาติชาดก จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง อย่างเช่น หลวงพ่อชา สุภัทโท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หล่องพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และรายการเสียงเกี่ยวกับธรรมะที่น่าสนใจอีก

คลิกสู่เว็บไซต์

ห้องสมุดธรรมะ

รวบรวบไฟล์เสียงบรรยายธรรมที่น่าสนใจไว้มากมาย เช่น การบรรยายธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสียงสวดมนต์ พระธรรมเทศนา พระพุทธประวัติกว่า 90 ตอน นอกจากนี้ยังมีวิดีโอบรรยายธรรม ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ เช่น การเจริญกรรมฐาน อานาปานสติ ภาพบรรยากาศการแสวงบุญที่สังเวชนียสถานสี่ตำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล เป็นต้น

คลิกสู่เว็บไซต์

อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง

จัดทำโดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเสียงบรรยายธรรม วีดีโอบรรยายธรรม บทสวดมนต์ นอกจากนี้ยังมีบทความดี ๆ เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนให้ได้อ่านกันอีกด้วย

คลิกสู่เว็บไซต์

เสถียรธรรมสถาน

รุ่นใหญ่หลายๆ คนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี กับสถานปฏิบัติธรรมชื่อดังแห่งนี้ ก่อตั้งโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม” เพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะ ได้จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม รวมถึงรวบรวมคลิปเสียงธรรมบรรยาย โดยพระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งสวนสันติธรรม และพระอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายให้ได้เลือกฟังกัน

คลิกสู่เว็บไซต์

ไม่ว่ารุ่นใหญ่จะฟังธรรมจากที่บ้าน วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม ย่อมได้รับอานิสงส์ ล้วนเกิดผลดีต่อตนเองทั้งสิ้น ทำให้มีสติ รู้จักปล่อยว่าง และยังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างจิตใจให้เบิกบาน สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งใจฟัง ตั้งใจทำ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง และยังสามารถส่งต่อหลักคำสอนต่าง ๆ ให้แก่ลูกหลานได้อีกด้วย

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา