ชุดตรวจโควิด หรือ antigen test kid (ATK)

หลากเรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับชุดตรวจโควิดแบบใช้เองที่บ้าน

ชุดตรวจโควิด หรือ antigen test kid (ATK) บางคนอาจจะเรียกว่า Rapid test เพราะว่าวิธีนี้จะรู้ผลได้ใน 10-30 นาที ในชุดตรวจ 1 ชุด จะประกอบไปด้วย ตลับตรวจสอบ ก้านสำลีที่ใช้ swap หลอดพลาสติกที่ใช้ใส่ตัวอย่างที่ swap และจุกที่ใช้ปิดหลอดพลาสติกเพื่อทำให้หลอดพลาสติกนี้กลายเป็นหลอดหยดยาและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกอย่าง คือ น้ำยาที่ใช้ตรวจ

ก่อนที่จะทำการตรวจเราควรล้างมือและทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคบนโต๊ะที่จะวางชุดตรวจเสียก่อน สำหรับวิธีการตรวจนั้นจะมีเอกสารแนะนำวิธีการตรวจอย่างละเอียด ให้เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสรุปแล้วจะมีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ก้านสำลีที่ใช้ swap เก็บตัวอย่าง

2. นำน้ำยาที่ใช้ตรวจหยดลงในหลอดพลาสติก

3. นำก้านสำลีที่เก็บตัวอย่างแล้วมาใส่ในหลอดพลาสติกดังกล่าว ทำตามที่เอกสารกำหนด หลังจากนั้นให้เราบีบตัวก้าน swap ตรงสำลีผ่านทางหลอดพลาสติก

4. นำจุกที่ใช้ปิดหลอดพลาสติกเพื่อทำให้หลอดพลาสติกนี้กลายเป็นหลอดหยดยามาปิด

5. หยดยาในหลอดพลาสติกที่ใส่ตัวอย่างปิดจุกเรียบร้อยลงในช่องตลับตรวจสอบ

6. รอผลตรวจ โดยผลจะแสดงออกมาภายใน 10-30 นาที

ถ้าเราพิจารณาที่ตลับตรวจสอบมันจะมีแถบ C และแถบ T ซึ่งการตรวจที่ถูกต้องหรือใช้การได้ จะต้องมีเส้นขึ้นที่แถบ C เสมอ แต่ถ้ามีเส้นขึ้นที่แถบ T ด้วย แสดงว่าผลเป็นบวก ให้เราแยกกักตัวและแจ้งเจ้าหน้าที่ ในทางกลับกัน ถ้ามีเส้นขึ้นที่แถบ C อย่างเดียวแสดงว่าผลเป็นลบ แต่เราอย่าชะล้าใจไป เพราะเราอาจจะเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ก็จำนวนเชื้อ ณ วันที่ตรวจยังน้อยอยู่ ให้เราทำการตรวจซ้ำในอีก 3-5 วัน

ประเด็นแรกสำหรับการเลือกใช้ชุดตรวจโควิดแบบใช้เองที่บ้าน คือ เราต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาง อย. รับรอง เราไม่ควรสั่งซื้อทางออนไลน์ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ทาง อย. รับรองจะมีการตรวจสอบคุณภาพ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์หรือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ อย. ไม่ได้รับรองอาจทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพได้ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/Main.aspx

ประเด็นที่สองสำหรับการเลือกใช้ชุดตรวจโควิดแบบใช้เองที่บ้าน คือ การเก็บตัวอย่าง เพราะชุดตรวจโควิดจะมีแบบที่ต้องแยงจมูกลึก (การเก็บตัวอย่าง) ซึ่งคนที่จะทำการตรวจก็อาจแยงจมูกไม่ลึกพอและอาจส่งผลต่อการตรวจได้ ดังนั้นเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” ซึ่งจะแยงจมูกตื้นกว่า

สุดท้ายเราควรเข้าใจอย่างหนึ่งว่านี้คือการตรวจ antigen ไม่ใช่การตรวจ antibody ผลที่แสดงออกมาจะแสดงว่าเรามีเชื้อโควิดหรือไม่ ไม่ได้แปลว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ อีกอย่างวิธีการตรวจแบบ antigen test นี้มีความแม่นยำน้อยกว่า วิธี RT-PCR

ข้อมูลจาก
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1968
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1967
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2085
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=1544

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา