ต่อมลูกหมาก

อย่าเพิ่งตกใจ! ภาวะต่อมลูกหมากโตอาจไม่ใช่มะเร็ง

ต่อมลูกหมากมีหน้าที่ในการสร้างน้ำหล่อลื่นให้เชื้ออสุจิ ช่วยนำส่งเชื้ออสุจิ เมื่ออายุมากขึ้น ผู้ชายเกือบทุกคนมักจะมีการขยายตัวของต่อมลูกหมาก ขอย้ำว่า ผู้ชายเกือบทุกคน ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นจะต้องมีภาวะต่อมลูกหมากโต โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตจะอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ต่อมลูกหมากจะมีตำแหน่งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะที่ต่อมลูกหมากโตขึ้น จะพบปัญหาด้านการปัสสาวะได้ เราจึงใช้สิ่งนี้เป็นจุดสังเกตว่าตัวเองจะมีภาวะต่อมลูกหมาโตหรือไม่

ปัญหาด้านการปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อย รู้สึกว่าค้างคา ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่พุ่ง กลางดึกก็ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ บางคนจึงมีความรู้สึกว่าการปัสสาวะเป็นความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันไปเลย นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะ คือ เค้าจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดปุ๊ปก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลย ซึ่งถ้าไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีภาวะต่อมลูกหมากโตก็จะมีขั้นตอนในการรักษาต่อไปไม่ได้น่ากลัวอะไร

โดยโรคต่อมลูกหมากโตจะถูกจัดว่าเป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ ถ้าเกิดว่าเรามีอาการไม่มากไม่รบกวนชีวิตประจำวัน แพทย์อาจจะแนะนำให้เรารอดูอาการสักระยะหนึ่งก็ได้ หรือแพทย์อาจจะพิจารณาจ่ายยาต่อไป แต่ในทางกลับกันถ้าเราเพิกเฉย ปล่อยปะละเลย ไม่สนใจ มันอาจจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต่อมลูกหมากบวม เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบการทำงานของไตเสื่อมลงและนำไปสู่ไตวายได้
เรารู้หรือไม่ว่าผู้หญิงก็มีต่อมลูกหมากนะ

เอาจริง ๆ ถ้าจะพูดว่าผู้หญิงมีต่อมลูกหมากก็จะรู้สึกกระดาก ๆ หน่อย เพราะจริง ๆ แล้วต่อมลูกหมากในผู้หญิงเป็นคำที่ใช้เรียกแทน ต่อมสคีน หรือ ท่อสคีน (Skene’s glands or Skene’s ducts) ในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยมีหน้าที่คล้ายกับต่อมลูกหมาก สำหรับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเค้าจะเจาะเลือด ดูค่าหนึ่ง มีชื่อว่า prostate-specific antigen (PSA) ซึ่งค่านี้จะมีมากกว่าปกติในผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งสามารถตรวจพบค่านี้ได้ในผู้หญิงด้วย ดังนั้นจึงอาจพบว่าผู้หญิงก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ (ถ้าได้ยินเค้าพูดก็อย่าตกใจไป ผู้ชายเองก็ยังมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเลย) แต่เราจะพบมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้หญิงได้น้อยมาก ๆ (คิดเป็น 0.003%) ดังนั้นนักวิจัยจึงเรียกต่อมสคีน หรือ ท่อสคีน ว่า ต่อมลูกหมากในผู้หญิง

เมื่อกล่าวถึงมะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้เป็นโรคต่อมลูกหมากโตไม่ได้จะพัฒนาต่อไปเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คือ โรคต่อมลูกหมากโตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของต่อมลูกหมากเอง พออายุมากขึ้นโอกาสที่ต่อมลูกหมากจะโตก็สูงขึ้นได้ ส่วนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโตมันเกิดมาจากความผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมาก คือ เซลล์ของต่อมลูกหมากจะแบ่งตัวมากกว่าปกติ โดยไม่ถูกกำจัดด้วยขบวนการกำจัดเซลล์ตามปกติของร่างกาย โดยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ มักจะพบได้ในการตรวจคัดกรอง

ข้อมูลจาก
https://www.aafp.org/afp/2008/0515/p1403.html
https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=189
https://www.thaihealth.or.th/Content/26566-3%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%2040%20%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5.html
https://med.mahidol.ac.th/cancer_center/sites/default/files/public/pdf/Booklet/Booklet-Prostate-Cancer.pdf
https://www.healthline.com/health/women-health/female-prostate-cancer#symptoms

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา