ยันไม่พบการอนุญาตขายผลิตภัณฑ์กาแฟผสมยา รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในไทย

อย. ยันไม่พบการอนุญาตขายผลิตภัณฑ์กาแฟผสมยา รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในไทย

กรณี HSA ประเทศสิงคโปร์ เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 ขายผ่านออนไลน์ พบทาดาลาฟิล ปริมาณสูง อย. ยันไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแต่พบการลักลอบจำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งได้สั่งระงับการจำหน่ายทันที

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพสิงคโปร์ (HSA) เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมของยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลังพบชายล้มป่วยเข้าโรงพยาบาล หลังรับประทานกาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 ขายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบทาดาลาฟิล (Tadalafil) ในระดับสูงเกินขนาดกว่าขนาดยาปกติมากกว่า 10 เท่า

ทาดาลาฟิล (Tadalafil) จัดเป็นยาในกลุ่มเดียวกับซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด มีผลต่อผู้ป่วยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เจ็บหน้าอก ความดันเลือดต่ำหรือสูง เป็นต้น การได้รับยาเกินขนาดทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. ในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่พบมีการลักลอบนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการสั่งระงับการจำหน่ายและการโฆษณาทันที ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยแก่การบริโภค ผู้กระทำการฝ่าฝืน ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอเตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศมารับประทานโดยเด็ดขาด ซึ่งการอวดอ้างดังกล่าว อย. ไม่เคยอนุญาต และเสี่ยงปนยาแผนปัจจุบันซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ อย. ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

สำหรับผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใด ควรตรวจสอบการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย.โทร. 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลเตือนจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา