News-002-BB

“อาวุโสโซไซตี้ดอทคอม” รอบรู้เรื่องเทรนด์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือ “Aging Society” โดยประชากรกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นด้วยหลายๆ ปัจจัย ทั้งอัตราการเกิดของประชากรที่น้อยลงครอบครัวมีขนาดเล็กลง คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้น ดังนั้น การที่จะคิดค้นสินค้าหรือบริการขึ้นเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กลุ่มผู้สูงวัยนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเป็นเทรนด์ที่มีการพูดถึงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

จากสถิติประชากรโลก องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544-2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านประเทศไทยเองก็เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประเมินว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจกับคนกลุ่มดังกล่าว

จากสถิติที่เกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคยุค 4.0 ที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยถือเป็นกลุ่มที่สนใจและใช้เทคโนโลยีจากสื่อ Social media เป็นประจำ ผลวิจัยของ Kantar TNS ระบุว่าผู้บริโภคอายุ 55-64 ปีครอบครองอุปกรณ์ Digital Device เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1.8 เครื่องต่อคน โดย 85% เป็นมือถือ 9% เป็นแท็บเล็ต และ 7% เป็นพีซี โดยใช้เวลาถึง 41% ในการรับสื่อดิจิตอลโดยใช้เวลากับสื่อออนไลน์เฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงต่อวัน 

สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความนิยมของกลุ่มนี้คือการส่งข้อความหรือแชร์คอนเทนต์ผ่านไลน์ สาเหตุที่กลุ่มผู้สูงวัยสนใจและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมดิจิตอลอาจสรุปได้คือมีเวลาและกำลังซื้อ, สนุกกับการเรียนรู้และได้ยินได้ฟังสิ่งใหม่ๆ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีความร่วมสมัยทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงภาคภูมิใจหากเป็นคนแรกๆ ที่รู้และได้แชร์ให้กับกลุ่มเพื่อนๆ, ต้องการลดช่องว่างกับลูกหลานโดยใช้สื่อเดียวกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทำให้ไม่รู้สึกห่างเหิน, เป็นสื่อกลางที่ใช้เชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อนๆ การเริ่มใช้สมาร์ทโฟนหรือการใช้โซเชียลมีเดียมักมีอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อน โดยจะมี Opinion leader ที่เริ่มใช้ก่อนและนำมาเผยแพร่จนกลายเป็นวัฒนธรรมกลุ่มในที่สุด โดยสรุปกลุ่มผู้สูงอายุนี้ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยให้รู้สึกว่ายังไม่แก่และมีความทันสมัยสำหรับ “แพลตฟอร์ม” ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุถ้าเป็นวิดีโอก็ต้อง “ยูทูป” หากเป็น Chat ก็คือ “ไลน์” ถ้าจะ Update และ share ก็คือ “เฟซบุ๊ก

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัทเจเอ็มคาตาลิสท์ จำกัด องค์กรให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์แก่องค์กรชั้นนำ ผู้คิดค้นและพัฒนา “อาวุโสโซไซตี้” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์เฟซบุ๊ก และไลน์แอดให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า “การแชร์คอนเทนต์ของกลุ่มผู้สูงอายุมีปริมาณมากและรวดเร็ว ในขณะที่การคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีจำกัด 

สิ่งที่ตามมาก็คือผู้สูงอายุอาจตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จหรือข่าวลวงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือการชวนเชื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆ และผู้สูงอายุอาจทำตามโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงช่องว่างทางสังคมตรงจุดนี้ และตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียมหาศาล ในอนาคตจึงคิดหาโซลูชันที่จะมาอุดช่องโหว่พร้อมๆ กับการตอบโจทย์ของกลุ่มผู้สูงอายุนี้ จึงได้พัฒนาคิดค้น ‘อาวุโสโซไซตี้’ ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวในสังคม

การเริ่มต้นในการทำ “อาวุโสโซไซตี้” นับเป็นความท้าทายตนเองและทีมงาน เนื่องจากเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรม ต้องปรับตัวลงลึกไปถึงกระบวนการทางความคิด เนื่องจากผู้สูงอายุมีวิธีคิดไม่เหมือนกลุ่มอื่น เราจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูล, สินค้าหรือบริการที่ช่วยเหลือ หรือ “คลายความกังวล” ให้คนกลุ่มนี้รวมถึงเรื่องที่ผู้สูงอายุอยากรู้แต่ไม่กล้าถามลูกหลานหรือไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหน ซึ่งหลักๆ แล้วผู้สูงอายุมีความกังวลในเรื่องไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือสูญเสียความสามารถ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนในบ้านรวมถึงเรื่องเซ็กซ์ ดังนั้นเราเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในด้านต่างๆ เช่น ไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน และด้านความสัมพันธ์ 

อาวุโสโซไซตี้” เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นับเป็น “One Stop Contents Provider สำหรับผู้สูงอายุ” ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน อีกทั้งเป็นสื่อกลางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการสร้างคุณค่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แบ่งปันความรู้สื่อสารแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสูงอายุในสังคมอย่างเป็นอิสระผ่านทาง Platform ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์

อาวุโสโซไซตี้’ มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านข่าวสาร เช่น ประเด็นร้อนต่างๆ ในสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้านสุขภาพ คัดสรรข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน, ด้านไลฟ์สไตล์ : นำเสนอคอนเทนต์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกแห่งสังคมออนไลน์ และ Thailand 4.0 ได้อย่างมีความสุข ด้านการเงิน : แนะนำวิธีบริหารจัดการด้านการเงินและเคล็ดลับต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดสรรด้านการเงินได้อย่างลงตัว ด้านครอบครัว : นำเสนอบทความที่แนะนำและช่วยแก้ไขความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันของคนภายในครอบครัวหรือจากความแตกต่างระหว่างวัยเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ที่สุด 

กลุ่มเป้าหมายของอาวุโสโซไซตี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้รวมทั้งข้อมูลที่ไม่กล้าถามผู้อื่น 2) กลุ่มลูกหลานที่ต้องการศึกษาเรื่องราวต่างๆ เพื่อนำไปดูแลและเทกแคร์ผู้สูงอายุใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการจะส่งผ่านข้อมูลให้ทั้งสองกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้การสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันพร้อมกับการเล่าเรื่องราวผ่าน Infographic เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

ศศิกานต์กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำ ‘อาวุโสโซไซตี้‘ ว่าเกิดจากการที่คนใกล้ตัวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านการแชร์ทางไลน์ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและก่อให้เกิดการทะเลาะกันโดยมีข่าวสารลวงเป็นต้นเหตุ ดังนั้นตนซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในธุรกิจสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มต่างๆ ของ ‘อาวุโสโซไซตี้’ ขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ในหลายๆ ด้านซึ่งคัดกรองความน่าเชื่อถือมาแล้วเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุอันเป็นที่รักของลูกหลานทุกคน 

เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นสื่อน้ำดีที่เชื่อถือได้ในยุคที่ข่าวสารออนไลน์มีมากมายเหลือเกิน และการกลั่นกรองข้อมูลที่มีจำกัด และเราแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย

“เราต้องการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกาย-ใจ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในประเทศให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบายขึ้น เปรียบเสมือนเว็บไซต์จากลูกกตัญญูสำหรับผู้สูงอายุสมัยใหม่ทั่วประเทศที่ปกป้องผู้สูงอายุจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่บิดเบือน อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

https://mgronline.com/business/detail/9600000122289

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา