S__52060417

อาวุโส โซไซตี้ ร่วมเสวนาเรื่อง “เจาะลึก พฤติกรรมการกิน เที่ยว ของวัยเก๋า” ในงาน InterCare Asia 2019

คุณ ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ จาก อาวุโส โซไซตี้  ร่วมเสวนาเรื่อง “เจาะลึก พฤติกรรมการกิน เที่ยว ของวัยเก๋า” ในงาน InterCare Asia 2019 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

S__52060415.jpg

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา