News-003-BB

“อาวุโส โซไซตี้” แพลตฟอร์มใหม่ที่นำเสนอทุกประเด็นร้อน

คลังข้อมูลออนไลน์ ของรุ่นใหญ่ตัวจริง “มาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุกันให้ดีๆ เหมือนที่ท่านดูแลเราตั้งแต่เด็กกัน

เจ เอ็ม คาตาลิสท์ เปิดตัว ‘อาวุโส โซไซตี้’ แพลตฟอร์มใหม่ที่นำเสนอทุกประเด็นร้อนและสาระประโยชน์ต่างๆ เจาะกลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะ หวังลดปัญหาสังคม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อข้อมูลผิดๆบนโลกโซเชียล พร้อมชูจุดเด่น ‘สื่อสร้างสรรค์ที่นำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับรุ่นใหญ่ตัวจริงโดยเฉพาะ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือ “Aging Society” โดยประชากรกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขี้น  ด้วยหลายๆ ปัจจัย ทั้งอัตราการเกิดของประชากรที่น้อยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้น ดังนั้นการที่จะคิดค้นสินค้า หรือบริการขึ้นเพื่อตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาให้กลุ่มผู้สูงวัยนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น จึงเป็นเทรนด์ที่มีการพูดถึงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

จากสถิติทำให้พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคยุค 4.0 ที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัย ถือเป็นกลุ่มที่สนใจและใช้เทคโนโลยีจากสื่อ Social media เป็นประจำ ผลวิจัยของ Kantar TNS ระบุว่าผู้บริโภคอายุ 55-64 ปี ครอบครองอุปกรณ์ Digital Device เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1.8 เครื่องต่อคน โดย 85% เป็นมือถือ 9% เป็นแทบเล็ต  และ 7% เป็นพีซี โดยใช้เวลาถึง 41% ในการรับสื่อดิจิทัล โดยใช้เวลากับสื่อออนไลน์เฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง ต่อวัน 

สำหรับ “แพลตฟอร์ม” ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ ถ้าเป็น วีดิโอ ก็ต้อง “ยูทูบ” หากเป็น Chat ก็คือ “ไลน์” ถ้าจะ Update และ share ก็คือ “เฟซบุ๊ค”

นางสาว ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัท เจเอ็ม คาตาลิสต์ จำกัด องค์กรให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์แก่องค์กรชั้นนำ ผู้คิดค้นและพัฒนา “อาวุโส โซไซตี้” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า “การแชร์คอนเทนต์ของกลุ่มผู้สูงอายุมีปริมาณมาก และรวดเร็ว ในขณะที่การคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีจำกัด 

สิ่งที่ตามมาก็คือ ผู้สูงอายุอาจตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จ หรือข่าวลวงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือการชวนเชื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆ และผู้สูงอายุอาจทำตามโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางบริษ้ทเล็งเห็นถึงช่องว่างทางสังคมตรงจุดนี้ และตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียมหาศาลในอนาคต จึงคิดหาโซลูชั่นที่จะมาอุดช่องโหว่ พร้อมๆ กับการตอบโจทย์ของกลุ่มผู้สูงอายุนี้ จึงได้พัฒนา คิดค้น ‘อาวุโส โซไซตี้’ ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวในสังคม

การเริ่มต้นในการทำ ‘อาวุโส โซไซตี้’ นับเป็นความท้าทายตนเอง และทีมงาน เนื่องจากเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรม และลงลึกไปถึงกระบวนการทางความคิด เนื่องจากผู้สูงอายุมีวิธีคิดไม่เหมือนกลุ่มอื่น เราจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูล, สินค้าหรือบริการที่ช่วยเหลือ หรือ “คลายความกังวล” ให้คนกลุ่มนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้สูงอายุอยากรู้ แต่ไม่กล้าถามลูกหลาน หรือไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหน  ซึ่งหลักๆ แล้วผู้สูงอายุมีความกังวลในเรื่องไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือสูญเสียความสามารถ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนในบ้าน รวมถึงเรื่องเซ็กส์ ดังนั้น เราเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในด้านต่างๆ เช่น ด้านไลฟ์สไตล์ ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน และด้านความสัมพันธ์ 

‘อาวุโส โซไซตี้’ เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น “One Stop Contents Provider สำหรับผู้สูงอายุ” โดยเฉพาะ ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน อีกทั้งเป็นสื่อกลางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการสร้างคุณค่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ สื่อสาร แสดงความรู้สึก และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสูงอายุในสังคมอย่างเป็นอิสระผ่านทาง Platform ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุค และไลน์

ศศิกานต์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำ ‘อาวุโส โซไซตี้’ ว่า เกิดจากการที่คนใกล้ตัวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านการแชร์ทางไลน์ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด และก่อให้เกิดการทะเลาะกันโดยมีข่าวสารลวงเป็นต้นเหตุ ดังนั้น ตนเองซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในธุรกิจสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มต่างๆ ของ ‘อาวุโส โซไซตี้’ ขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ในหลายๆ ด้านซึ่งคัดกรองความน่าเชื่อถือมาแล้ว เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุอันเป็นที่รักของลูกหลานทุกคน 

“เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการเป็นสื่อน้ำดี ที่เชื่อถือได้ในยุคที่ข่าวสารออนไลน์มีมากมายเหลือเกิน และการกลั่นกรองข้อมูลที่มีจำกัด และเราแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย”

“เราต้องการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกาย – ใจ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในประเทศให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบายขึ้น เปรียบเสมือนเว็บไซต์จากลูกกตัญญูสำหรับผู้สูงอายุสมัยใหม่ทั่วประเทศที่ปกป้องผู้สูงอายุจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่บิดเบือน อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

มาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุกันให้ดีๆ เหมือนที่ท่านดูแลเราตั้งแต่เด็กกันเถอะค่ะ” ศศิกานต์ สรุป

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/34202

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา