b282256ce61bbf9d64c2f698f648548d

อาวุโส โซไซตี้

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย หรือ Aging Society ผู้สูงอายุยุค 4.0 จะสนใจและใช้เทคโนโลยีจากโซเชียลมีเดียเป็นประจำ โดยใช้เวลากับสื่อออนไลน์เฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง/วัน แต่การคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลยังมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ คุณจิ๊บ-ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้คิดค้น อาวุโส โซไซตี้ แพลตฟอร์มทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหญ่

ปัญหาที่พบในสังคมผู้สูงอายุ


“การแชร์คอนเทนต์ของกลุ่มผู้สูงอายุมีปริมาณมากและรวดเร็ว ในขณะที่การคัดกรองข้อมูลมีจำกัด สิ่งที่ตามมาก็คือ ผู้สูงอายุอาจตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จ หรือข่าวลวงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือการชวนเชื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุอาจทำตามโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราจึงพัฒนา ‘อาวุโส โซไซตี้’ ขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่นี้”

อาวุโส โซไซตี้ คืออะไร


อาวุโส โซไซตี้ เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เป็น ‘One Stop Contents Provider’ ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างรอบด้าน อีกทั้งเป็นการสร้างคุณค่า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ สื่อสาร แสดงความรู้สึก และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสูงอายุในสังคมอย่างเป็นอิสระผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ (www.awusosociety.com) เฟซบุ๊ก และไลน์ (@happyseniorclub)”

อาวุโสโซไซตี้_Infographic.jpg

ไอเดียเริ่มต้นที่เข้ามาทำ


“เกิดจากการที่เราเห็นคนใกล้ตัวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านการแชร์ทางไลน์ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด และก่อให้เกิดการทะเลาะกันโดยมีข่าวสารลวงเป็นต้นเหตุ ตัวเราเองอยู่ในธุรกิจสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์มาตลอด จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มต่างๆ ของอาวุโส โซไซตี้ ขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ในหลายๆ ด้าน ซึ่งคัดกรองความน่าเชื่อถือมาแล้ว เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุอันเป็นที่รักของลูกหลานทุกคน”

มีวิธีการคัดกรองข้อมูลอย่างไร


“เรามีการจัดทำฐานข้อมูลด้านข่าวสาร อาทิ ประเด็นร้อนต่างๆ ในสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ, คัดสรรข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้, นำเสนอคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์, แนะนำวิธีบริหารจัดการด้านการเงินและเคล็ดลับต่างๆ, นำเสนอบทความและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันของคนภายในครอบครัว เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ที่สุด”

กลุ่มที่เข้ามาใช้มีใครบ้าง


“แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ


1) ผู้สูงวัยที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่กล้าถามผู้อื่น


2) ลูกหลาน ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวต่างๆ เพื่อนำไปดูแลผู้สูงอายุใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการจะส่งผ่านข้อมูลให้ทั้งสองกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้การสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กัน พร้อมกับการเล่าเรื่องราวผ่าน Infographic เพื่อการสร้างเข้าใจที่ชัดเจน”

ความยากของธุรกิจนี้


“เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรม ต้องปรับตัว ลงลึกไปถึงกระบวนการทางความคิด เนื่องจากผู้สูงอายุมีวิธีคิดไม่เหมือนกลุ่มอื่น เราต้องนำเสนอข้อมูล, สินค้าหรือบริการที่ช่วยเหลือหรือคลายความกังวลให้คนกลุ่มนี้ รวมถึงเรื่องที่ผู้สูงอายุอยากรู้แต่ไม่กล้าถามลูกหลาน หรือไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหน ซึ่งหลักๆ แล้วผู้สูงอายุมีความกังวลในเรื่องไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือสูญเสียความสามารถ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนในบ้าน และเซ็กส์” 

หัวใจสำคัญของ อาวุโส ไซไซตี้


“เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นสื่อน้ำดีที่เชื่อถือได้ในยุคที่ข่าวสารออนไลน์มีมากมายแต่การกลั่นกรองข้อมูลที่มีจำกัด อาวุโส ไซไซตี้ คือ Social Enterprise เราแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กรมกิจการผู้สูงอายุ เราต้องการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกาย-ใจ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในประเทศให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบายขึ้น”

คิดอย่างไรต่อการทำสตาร์ทอัพในเมืองไทย


“สตาร์ทอัพคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่ อาวุโส โซไซตี้ เป็นเพียงการ Develop ใช้เทคโนโลยีเพียง 30-40% เท่านั้น อาจเรียกว่าเป็นพันทางของสตาร์ทอัพก็ได้ เรามองว่าความสำเร็จของสตาร์ทอัพต้องเกิดจากความตั้งใจจริงและต้องเข้าหาโอกาสทุกด้าน อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยยังเป็นข้อจำกัดของผู้ประกอบการ ฉะนั้น ต้องทำกฎหมายให้เหมือน iOS ที่คอยอัพเดทตลอดเวลา ปรับให้ทันสังคม”

http://www.bltbangkok.com/article/info/54/571

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา