เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยที่ควรมีไว้ติดบ้าน

เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยที่ควรมีไว้ติดบ้าน

โรคความดันโลหิตสูงนั้น เป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับผู้สูงอายุ ที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคในระบบไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งพบได้สูงถึงประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด โดยการวัดค่าความดันที่อยู่ในเกณฑ์ความดันโลหิตสูง ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 140-159 (ตัวบน) หรือ 90-99 ตัวล่าง อย่างไรก็ตามค่าความดันโลหิตในแต่ละคน แต่ละช่วงเวลานั้นเป็นค่าที่ไม่คงที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การวัดความดันโลหิตซ้ำอาจไม่เท่ากันเสมอไปเป็นเรื่องปกติ

ทั้งนี้เครื่องวัดความดันโลหิตจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ สำหรับผู้สูงอายุที่ควรมีไว้ติดบ้าน เพื่อตรวจวัดความดันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รักษาได้ทันท่วงที ซึ่งเครื่องวัดความดันโลหิตนั้นมีหลายชนิด และหลายแบบด้วยกัน ผู้สูงวัยควรศึกษาถึงลักษณะการทำงานของเครื่องวัดความดันแต่ละชนิด เพื่อเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

เครื่องวัดความดันโลหิตมี 3 ชนิด ได้แก่

1.เครื่องวัดความดันชนิดปรอท (Mercury sphygmomanometer)
เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับวัดความดันโลหิต วัดง่ายไม่ต้องมีการปรับแต่ง โดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก ให้ผลการวัดที่แม่นยำ เครื่องมือประกอบด้วยแท่งแก้วที่มีสารปรอทอยู่ภายใน แต่รุ่นที่ออกแบบสำหรับใช้ตามบ้านจะมีความปลอดภัยสูง ข้อเสียคือ เวลาใช้งานเครื่องจะต้องตั้งตรงบนพื้นเรียบ แท่งปรอทจะต้องอยู่ระดับสายตาจึงจะอ่านค่าได้แม่นยำ ผู้ที่สายตาไม่ดีหรือได้ยินไม่ชัดหรือไม่สามารถบีบลมจะทำให้การวัดไม่แม่นยำ

2.เครื่องวัดความดันชนิดขดลวด (Aneroid equipment)
ชนิดนี้จะราคาไม่แพง น้ำหนักเบา และพกพาสะดวกมากกว่าชนิดปรอท สามารถวางตำแหน่งไหนก็ได้ บางรุ่น มีหูฟังอยู่ในสายพันแขน ข้อเสียของชนิดนี้คือ เครื่องมือมีกลไกซับซ้อน ต้องปรับเครื่องมือโดยเทียบกับเครื่องมือชนิดปรอทอย่างน้อยปีละครั้ง หากผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดีหรือได้ยินไม่ชัดหรือไม่สามารถบีบลมจะทำให้การวัดไม่แม่นยำ

3.เครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอล (Automatic equipment)
เครื่องวัดชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องมีหูฟังหรือลูกยางสำหรับบีบลม ทำให้สะดวกในการใช้งาน สามารถพกพาได้ง่าย ข้อผิดพลาดน้อยเหมาะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ สายตาและการได้ยินไม่ดี โดยแสดงผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจ บางชนิดสามารถพิมพ์ผลค่าที่วัดได้อีกด้วย สำหรับสายพันมีทั้งชนิดพันที่แขนและข้อมือ ข้อเสียคือ เครื่องมือประกอบด้วยกลไกซับซ้อน แตกหักง่าย ต้องมีการตรวจสอบความแม่นยำ รวมถึงหากร่างกายเคลื่อนไหวจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการวัด ราคาค่อนข้างแพง และต้องใช้ไฟฟ้า

การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันสำหรับใช้ที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

1.หากผู้สูงอายุไม่ใช่บุคลาการทางการแพทย์หรือไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือในการใช้เครื่องวัด เครื่องวัดแบบดิจิตอล อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากใช้งานได้สะดวก

  1. เครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอล แบบวัดที่ต้นแขน และ แบบวัดที่ข้อมือ ควรเลือกแบบไหนดี

ซึ่งเครื่องวัดความดันที่ต้นแขน จะได้ค่าความดันโลหิตที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เนื่องจากตำแหน่งอยู่ใกล้หัวใจ และอยู่ระดับเดียวกับหัวใจมากที่สุด สำหรับเครื่องวัดความดันแบบข้อมือ จะให้ความสะดวกเพราะจะมีระบบสูบลมและคลายลมอัตโนมัติ พันสายรัดที่ข้อมือได้ง่าย และที่สำคัญคือพกพาสะดวก สามารถนำมาใช้ได้ทันที โดยมาตรฐานแล้วการวัดความดันจะวัดที่เหนือข้อพับเป็นหลัก แต่เครื่องวัดความดันที่ข้อมือก็จะมีการเทียบให้ได้ค่าใกล้เคียง ซึ่งยังไม่นับเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ไม่ได้สรุปว่าการวัดที่ต้นแขนจะเม่นยำกว่า แต่เป็นมาตรฐานกว่าเท่านั้นเอง

3.เลือกเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งปกติเครื่องวัดความดันโลหิตที่ได้มาตรฐานจะมีสัญลักษณ์เช่น CE (European Conformity:CE) หรือเครื่องหมาย UL (Underwriters’ Laboratories :UL) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเครื่องมือนั้นได้รับการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อบังคับอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป หรือตรวจสอบได้จากเครื่องหมาย มอก.มาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น

4.งบประมาณและจำนวนสมาชิกที่ต้องใช้เครื่องวัดความดัน หากผู้สูงอายุมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและใช้เครื่องวัดแค่คนเดียว แนะนำให้เลือกใช้เครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐานก็เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันเสริมมากมายนัก หากมีงบประมาณแบบไม่อั๋นก็ควรเลือกใช้แบบหรือรุ่นที่มีฟังก์ชัน เช่นสามารถบันทึกผลได้ ระบุวันและเวลาได้ หรือมีสัญญาณเตือนเมื่อพันแขนไม่ถูกต้อง เป็นต้น

คำแนะนำในการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

-ผู้สูงอายุไม่ควรวัดความดันทันทีหลังรับประทานอาหารมื้อหลัก ควรห่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

-ผู้สูงอายุไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ก่อนทำการวัดความดัน

-ไม่ควรวัดความดันขณะที่ร่างกายเหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย หรือมีอารมณ์เครียด

-ในกรณีที่ใช้เครื่องวัดความดันที่ข้อมือ ให้วัดในท่านั่ง วางข้อมือให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ หากใช้เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน ให้วัดในท่านั่ง วางแขน และข้อศอกบนโต๊ะ จัดระดับให้ผ้าพันต้นแขน หรือผ้าพันข้อมืออยู่ในระดับเดียวกับหัวใจเครื่องวัดความดันโลหิตถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ประจำบ้านสำหรับผู้สูงอายุ หากเปรียบเทียบข้อดีด้านการใช้งานที่สะดวก คือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลเนื่องจากผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้เอง มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อีกทั้งยังแสดงผลแม่นยำและชัดเจน ส่วนจะเป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานรวมถึงงบประมาณของผู้สูงอายุนั่นเอง


ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก: http://www.pharm.chula.ac.th/physiopharm/content/activity_%20lh/4.3.html

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา