เช็คให้ชัวร์ ไม่ต้องกลัวโรคร้าย

ไม่รู้ไม่ได้ ผู้สูงอายุต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

สภาพร่างกายที่เสื่อมลงของผู้สูงอายุนั้น ส่งผลให้ระบบอวัยวะต่างๆ ทำงานด้อยประสิทธิภาพลง มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อตรวจความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อีกทั้งเพื่อค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม และทำการรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ ควรตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจะเป็นการตรวจหาความผิดปกติของโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจระบบประสาทสัมผัส ประกอบกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ดังนี้

+การตรวจสุขภาพทางตา

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาทางด้านสายตา หรือความสามารถในการมองเห็นลดลง สำหรับโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อม โดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากๆ ภาวะสายตาสั้น หรือสายตายาวผิดปกติ ส่วนโรคทางตายอดฮิตของผู้สูงอายุคือโรค
ต้อหิน ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ต่อเมื่อสายตามัวลงมากจนไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้ ดังนั้นการมาตรวจตั้งแต่เริ่มแรก อาจป้องกันภาวะตาบอดได้

+การตรวจหู

ภาวะหูหนวก หูตึง พบได้บ่อยมากประมาณร้อยละ 25 – 35 ในผู้สูงอายุ และพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น อาการที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะประสาทหูเสื่อมจากอายุที่เพิ่มขึ้น มีชื่อเรียกว่า Presbycusis และภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังมากๆ ในอดีต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษของแพทย์เฉพาะทางหู เพื่อยืนยันความแน่นอน การรักษาคือต้องใช้เครื่องช่วยการได้ยินติดตัวไปกับผู้สูงอายุตลอดเวลา ส่วนภาวะหูตึง จากสาเหตุหูชั้นนอกอุดกั้นจากขี้หูปริมาณมาก สามารถวินิจฉัยได้ง่ายจากการตรวจในหูชั้นนอกด้วยเครื่องมือที่ส่องเข้าไปดูคล้ายไฟฉาย และสามารถให้การรักษาได้เลยทันที

+โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน

ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 50 มักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกและฟัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โรคที่พบบ่อย ได้แก่ ฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือมะเร็งในช่องปาก วิธีตรวจเพื่อค้นหาภาวะดังกล่าวที่ดีคือ การให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นระยะ
จะช่วยป้องกัน และทำการรักษา รวมทั้งการใส่ฟันเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างเหมาะสม

+การตรวจมะเร็งปากมดลูกในผู้สูงอายุเพศหญิง

เพื่อเป็นการตรวจค้นหาก้อนเนื้องอกผิดปกติที่อาจพบได้ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งโรคมะเร็งมีแนวโน้มพบสูงขึ้นตามอายุ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุสตรีที่ไม่เคยได้รับ การตรวจเซลของปากมดลูก ( Pap’s Smear) ก็ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี หากไม่พบความผิดปกติอาจจะลดเหลือเพียงทุก ๆ 3 ปีต่อครั้ง

+การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ประกอบไปด้วยการตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคชัดเจนขึ้น ส่วนโรคที่พบได้บ่อยจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ โลหิตจาง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ต่อมไทรอยด์ทำงานลดลง เป็นต้น

+การตรวจสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

ถือเป็นสิ่งสำคัญและไม่ควรมองข้าม ซึ่งโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ มี 2 ภาวะคือ ภาวะซึมเศร้า (Depression) และภาวะสมองเสื่อม (Dementia) การตรวจเพื่อค้นหาภาวะดังกล่าว แพทย์จำเป็นต้องซักประวัติอย่างละเอียดทั้งจากตัวผู้สูงอายุเอง ญาติ และผู้ดูแลใกล้ชิด และควรได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง การตรวจชนิดนี้ญาติหรือตัวผู้สูงอายุจำเป็นต้องเล่าถึงอาการทางจิตเวชด้วย อย่างไรก็ตามอาจต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

ปัจจุบันมีบริการตรวจสุขภาพทั้งของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบโปรแกรมหรือแพ็กเกจตรวจสุขภาพ บางแห่งอาจมีบริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons) สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ ส่วนค่าใช้จ่ายก็แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามศัพท์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมนั้นๆ อาจทำให้ผู้สูงอายุหรือคนใกล้ชิดอย่างเราๆ เกิดข้อสงสัยและตัดสินใจไม่ถูก ดังนั้นควรเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุหรือคนใกล้ชิดตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : www.si.mahidol.ac.th

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา