ยิ้มรับ วาระสุดท้ายของชีวิต

เตรียมตัวก่อนสุขใจกว่า ยิ้มรับวาระสุดท้ายของชีวิต

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” เป็นสัจธรรมอันแท้จริงที่ทุกคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะวัยไม้ใกล้ฝั่งอย่างเรา ๆ วันคืนที่ล่วงเลยก็เปรียบได้ดั่งการนับถอยหลังสู่ปลายทางแห่งชีวิต การจากลาถึงแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ ทำให้คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง แต่ในทางกลับกันหากรุ่นใหญ่เตรียมพร้อมจิตใจและยอมรับความจริงก็จะทำให้ใช้ชีวิตช่วงที่เหลือได้อย่างมีความสุข

วันนี้ เรามีวิธีเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ หรือที่เรียกว่าการเจริญมรณสติ เพราะเมื่อถึงเวลาสิ้นลมหายใจจะได้จากไปอย่างสงบ มาแนะนำกันค่ะ

การยอมรับความจริงและปล่อยวาง

ผู้สูงอายุพึงระลึกถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอยู่เสมอ ว่าต้องเกิดกับคนทุก ๆ คน ไม่ใช่เกิดกับเราเพียงคนเดียว เมื่อระลึกถึงการจากลาแล้ว ก็เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ด้วยการใช้ชีวิตให้ดีที่สุด มีสิ่งสำคัญใดในชีวิตก็ควรเร่งรีบขวนขวายทำให้แล้วเสร็จ ไม่ให้คั่งค้าง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจยอมรับความจริง และฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเป็นของเรา สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้

+การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน

1.ซ้อมตายหรือฝึกตาย

ก่อนที่จะเข้านอนให้ลองซ้อมตายดู คือนอนราบกับพื้น ทำใจให้ผ่อนคลาย ปล่อยวางเรื่องที่กังวลไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคต แล้วลองทำใจให้สงบ นึกไปว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเรา อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าร่างนี้ก็จะไม่มีลมหายใจเข้าออก

2.จินตนาการถึงงานศพของตนเอง

เมื่อถึงวันที่ผู้สูงอายุสิ้นลมและเขาบรรจุร่างของเราไว้ในโลง เราเห็นผู้คนมางานศพของเรา และลองนึกดูว่า เราอยากให้เขาพูดถึงเราอย่างไร เช่น สรรเสริญว่าเราเป็นคนดีมีเมตตา เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วให้กลับมาถามตัวเองว่า เราได้ทำความดีมากพอที่จะให้คนเหล่านั้นพูดถึงเราในทางที่ดีหรือยัง การคิดถึงงานศพของตัวเองเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราตื่นตัวและขวนขวายในการทำความดี

3.พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขาร

เมื่อถึงเวลาต้องสิ้นลม ร่างกายที่เคยยืดหยุ่นก็จะเริ่มแข็ง ที่เคยอุ่นก็กลับเย็น ที่เคยปรุงแต่งให้สวยงามตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้า ก็จะเริ่มสกปรก ผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสก็กลายเป็นเขียวช้ำ ที่เคยประทินด้วยกลิ่นหอมก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็น แล้วก็อืดเน่า การพิจารณาสิ่งดังกล่าวจะช่วยให้เราไม่

+ยึดติดกับร่างกาย

การเตรียมพร้อมสู่วาระสุดท้ายของชีวิต ด้วยการเจริญมรณสตินั้นจะช่วยเตือนใจให้ผู้สูงอายุปล่อยวางจากทุกสิ่ง ไม่ว่าคนรัก ของหวง อย่างไรก็ตามควรทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งวิธีเหล่านี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้สูงอายุทำในช่วงเวลาที่จิตใจปลอดโปร่ง และสงบ

นอกจากนี้ ควรวางแผนว่าก่อนชีวิตจะจบลงควรทำอะไรบ้างเพื่อไม่สร้างความลำบากให้ลูกหลานหรือคนรอบตัว อย่างการทำพินัยกรรม รวมถึงจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในช่วงเวลาที่เหลือ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
www.visalo.org/article/D_TriemTurTay.htm
www.visalo.org/article/D_MoranaSati.htm

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา