เมื่อใจยังไม่หมดไฟกับ 5 อาชีพหลังเกษียณที่อาวุโสอย่างเราก็ทำได้

เมื่อใจยังไม่หมดไฟกับ 5 อาชีพหลังเกษียณที่อาวุโสอย่างเราก็ทำได้

เชื่อว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ทั้งนี้การได้ทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนเองยังมีบทบาทและสถานภาพเท่าเทียมกับวัยอื่นๆ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี (Self-Image) อีกด้วย

การทำงานถือเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสร้างรายได้อีกด้วย

สำหรับผู้สูงวัยที่ยังไม่หมดไฟในการทำงาน เรามี 5 อาชีพหลังเกษียณ ซึ่งอาวุโสอย่างเราสามารถทำได้มาแนะนำกันค่ะ

นักเขียน-คอลัมนิสต์

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับผู้สูงวัยที่ปลดล็อคชีวิตการทำงานประจำ แล้วมีทักษะในการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร ก็สามารถผันตัวเองมาเป็นนักเขียน คอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร หรือเว็บไซต์ เพียงมีโน๊ตบุ๊คเครื่องเล็กๆ สักเครื่อง ก็สามารถทำงานเขียนได้แล้ว ส่วนเนื้อหาอาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของตนเองรวบรวมเป็นหนังสือแนว How to ให้ผู้ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามก็ได้ หรือผู้อาวุโสที่อยู่ในแวดวงนักการเมืองอาจมองเห็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และมีความสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นตัวหนังสือตีแพร่ความจริงที่เกิดขึ้นผ่านงานเขียนก็เป็นผลงานที่น่าสนใจไม่น้อย

ที่ปรึกษาอาวุโส

จะเห็นได้ว่าองค์การขนาดใหญ่ มักจะลงทุนจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่นที่ปรึกษาด้านการตลาด ด้านการลงทุน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องภาษี เนื่องจากผู้อาวุโสเหล่านี้มีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีหรือช่วยแก้ปัญหาในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูงทำให้ธุรกิจเติบโต อาชีพที่ปรึกษาอาวุโสจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยต่อความอยู่รอดขององค์กร ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดและที่สำคัญสร้างรายได้จำนวนมากให้กับผู้อาวุโส

วิทยากร-นักพูด-นักฝึกอบรม

ผู้สูงวัยท่านใดที่มีทักษะทางด้านการพูด มีศิลปะในการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดเรื่องราวด้วยคำพูดได้ดี อาชีพนักพูด วิทยากรและนักฝึกอบรม ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งรายละเอียดงานส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาบุคลากร เช่นเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ ความเป็นผู้นำ เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนจากอาชีพนี้อาจจะเทียบเท่าตอนที่ผู้อาวุโสทำงานประจำเลยทีเดียว

เกษตรกรรม

ผู้สูงอายุหลายคนอาจมีความฝันอยากใช้บั้นปลายชีวิตที่เรียบง่าย ด้วยการทำการเกษตร ทั้งนี้อาชีพด้านเกษตรนั้นกว้างมาก ผู้สูงอายุควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเพราะอาชีพนี้ต้องอดทน บางครั้งต้องตากแดด ถ้าใจไม่ชอบหรือไม่สู้อาจล้มเหลวได้ และควรเริ่มจากจุดเล็กๆ ไปก่อน อย่างเช่น ทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกมะพร้าวใหญ่ มะนาวแป้นพวง กล้วยน้ำว้า เพาะต้นไม้ขาย นอกจากจะสร้างรายได้แล้วผู้สูงอายุยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทำให้จิตใจแจ่มใส ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

อาจารย์พิเศษ-นักวิชาการ

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้อาวุโส ย่อมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานของตนเอง ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเผยเคล็ดลับความสำเร็จให้แก่คนรุ่นใหม่ๆ จึงเป็นทั้งการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมาค่อนชีวิตให้ดำรงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลานและยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่น่าสนใจอีกมากมายให้ผู้สูงวัยได้เลือกทำหลังเกษียณ หลายคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ประกอบอาชีพในฝันของตนเอง สร้างรายได้แบบพอเพียง

ผู้สูงวัยควรเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความถนัดและความชอบของตนเอง รวมถึงคำนึงด้านสุขภาพด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าผู้อาวุโสจะประกอบอาชีพหลังเกษียณใดก็ตาม ย่อมส่งผลดีต่อตนเองเพราะนอกจากจะสร้างรายได้ ยังเป็นการฝึกสมองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อีกทั้งยังได้เข้าสังคมได้พบปะผู้คนมากมาย ส่งผลให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้น หลายอาชีพยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่สั่งสมมาเกือบทั้งชีวิตให้คงอยู่ต่อไป และที่สำคัญยังสร้างความภูมิใจให้แก่ตนเองอีกด้วย

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา