ตรวจเบาหวาน

เรื่องต้องรู้ หลากสาเหตุหลายวิธีในการรักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน หรือจะเรียกว่า Diabetes Mellitus , DM เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ปกติพอเรารับประทานอาหารเข้าไป ร่างกายเราก็จะทำการเปลี่ยนแปลงอาหารทำให้อาหารบางส่วนเปลี่ยนเป็นน้ำตาล แล้วร่างกายก็จะนำน้ำตาลกลับเข้าเซลล์หรือหน่วยเล็กๆของร่างกายโดยอาศัยฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ฮอร์โมนนั้นคือ อินซูลิน (insulin) นั้นหมายความว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะไม่มีฮอร์โมนอินซูลินหรือ มีน้อย

อาการของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน

1.ปัสสาวะบ่อย

2.มีน้ำตาลออกมากับปัสสาวะ จึงทำให้บางคนเห็นมดขึ้นกางเกงตรงรอยปัสสาวะได้ครับ

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิดตามสาเหตุของการเกิดโรค

1.โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus, T1DM) ก็เป็นเบาหวานที่เป็นแต่กำเนิดครับ พบมากในเด็ก

2.โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus, T2DM) พบบ่อยมากที่สุดเลยครับ มักมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนอินซูลินน้อย ฯลฯ

3.โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus, GDM)

4.โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ

ในการรักษาโรคเบาหวาน เริ่มแรกจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอาจมีการให้ยาครับ หมอจะนัดเรามาเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เราจะต้องอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ผลที่ได้จะเป็นค่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร หรือค่า FPG ซึ่งจะบอกว่าการให้ยาไปในขั้นนี้สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้มาก-น้อยเพียงไร

ลืมบอกไป ในการรักษาโรคเบาหวาน จะมีหลายขั้น

ขั้นแรก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นที่ 2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม+ให้ยากิน 1 ชนิด

ขั้นที่ 3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม+ให้ยากิน 2 ชนิด

ขั้นที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม+ให้ยากิน 3 ชนิด หรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม+ให้ยากิน+ให้ยาฉีดก่อนนอน

ขั้นที่ 5 จะให้ทั้งยาฉีดและยากิน

กลับมาที่ค่า FPG ที่เราได้มาจากการเจาะเลือด ถ้าค่านี้สูงแสดงว่าการให้ยาแบบนี้อาจไม่เพียงพอกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด บางคนอาจโดนดุเรื่องการกินยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้บางคนกลัว จึงกินน้ำตาลน้อยๆก่อนจะถึงวันเจาะเลือดครับ ยกตัวอย่างเช่น พรุ่งนี้เรามีนัดเจาะเลือด วันนี้เราก็จะกินน้ำตาลน้อยๆ ไม่กินของหวาน แต่ก่อนวันนี้เรากินทั้งขนม กินแต่ของหวานๆ ตามใจตัวเอง ไม่สนใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลย พอไปเจาะเลือด ค่า FPG ก็ต่ำ แต่หารู้ไม่ว่าค่า FPG จะบอกค่าระดับน้ำตาลในเลือด ณ วันที่เจาะนะครับ มันยังมีค่า HbA1C ที่ได้มาจากการเจาะเลือดอีก

HbA1C (ฮีโมโกลบินเอวันซี) คือ การตรวจวัดค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดที่จับกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา (หมอบางท่านอาจเรียกว่า “น้ำตาลสะสม”) เพราะเม็ดเลือดแดงทั่วไปจะมีอายุอยู่ประมาณ 100-120 วัน ดังนั้น ค่าน้ำตาลที่ตรวจได้จึงเป็นค่าน้ำตาลที่สะสมอยู่ในฮีโมโกลบินนานประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งเป็นค่าที่ใช้พิจารณาและประเมินผลการรักษาโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีหรือไม่

ดังนั้นแม้ว่าค่า FPG จะต่ำ แต่หมอจะดูค่า HbA1C เป็นหลัก ถ้า FPG ต่ำ HbA1C สูง ก็แปลว่าในช่วงประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมานี้เราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีนั่นเอง

เอกสารอ้างอิง
https://www.dmthai.org/attachments/article/443/guideline-diabetes-care-2017.pdf
http://clinical.diabetesjournals.org/content/24/1/9
http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=270
https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา