Chronic Obstructive Pulmonary Disease

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยเงียบของผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุคือการสูบบุหรี่หรือสูดมลพิษเข้าไปในปอด ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลม ส่งผลให้เนื้อปอดถูกทำลาย ทำให้มีลมค้างอยู่ในปอด เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม ซึ่งอาการของโรคดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ทำให้ไม่เห็นความผิดปกติ ดังนั้นรุ่นใหญ่ควรใส่ใจ หมั่นสังเกตอาการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว เพราะหากปล่อยไว้นานอาจเกิดอันตรายได้ ดังนี้

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

เกิดจากปอดได้รับความเสียหายอย่างเรื้อรังจนก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคถุงลมโป่งพองและหลอดลมอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นร่วมกัน เช่น ไอแบบมีเสมหะ รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจมีเสียงหวีดในลำคอ แน่นหน้าอก เป็นต้น

อาการ

ระยะแรกอาจไม่มีอาการใด ๆ หลังจากนั้นอาการจะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความเสียหายของปอดแต่ละราย โดยอาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ หอบ โดยเฉพาะเวลาต้องออกแรงหรือทำกิจวัตรประจำวัน อาการไอหรือไอเรื้อรัง มีเสมหะเหนียวข้นในปริมาณมาก หายใจลำบาก มีเสียงหวีดในลำคอตลอดเวลา รวมถึงเกิดการติดเชื้อที่ปอดบ่อย ๆ อีกด้วย

สาเหตุ

การสูบบุหรี่

เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพราะสารนิโคตินจากบุหรี่จะทำลายผนังด้านในของปอดและระบบทางเดินหายใจทำให้ได้รับความเสียหายจนเกิดการอักเสบ รวมไปถึงการสูดเอาควันบุหรี่จากผู้อื่นหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทก็อาจเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน

การสูดดมควัน ฝุ่น หรือสารเคมี

รุ่นใหญ่ที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ต้องหายใจเอาฝุ่นผง ละออง สารเคมี หรือควันบางชนิดในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ ทำลายเนื้อเยื่อปอด ทำให้การทำงานของปอดแย่ลงได้ เช่น ไอหรือฝุ่นแคดเมียมในอุตสาหกรรมโลหะหนัก ฝุ่นผงจากแป้งหรือธัญพืช ควันจากการเชื่อมเหล็กหรือโลหะ ฝุ่นหินทราย สารไอโซไซยาเนตในงานพ่นสี เป็นต้น

มลพิษทางอากาศ

การสูดเอาอากาศที่มีการปนเปื้อนเป็นเวลานานจะส่งกระทบต่อการทำงานของปอดและอาจทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้

พันธุกรรม

ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจเกิดจากโรคทางพันธุกรรมหายากจากการขาดอัลฟ่า 1 (Alpha-1-Antitrypsin Deficiency) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สร้างจากตับและจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อช่วยปกป้องปอดไม่ให้ได้รับความเสียหาย โดยการขาดอัลฟ่า 1 จะส่งผลให้ตับและปอดถูกทำลาย


ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

1.สิ่งแรกสุดคือควรหยุดสูบบุหรี่ เพราะจะยิ่งทำให้อาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นมากขึ้น

2.ควรฝึกหายใจบ่อย ๆ จะทำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจแข็งแรง ด้วยการให้หายใจเข้าทางจมูก ปล่อยหน้าท้องให้ป่อง ฝึกหายใจด้วยการห่อปาก แล้วหายใจออกทางปากอย่างช้า ๆ พร้อมกับแขม่วท้อง และการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง รวมถึงการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อทรวงอก

3.ออกกำลังกายเป็นประจำ เพราะจะช่วยให้ออกแรงได้นานขึ้น หอบและเหนื่อยน้อยลง การทำงานของหัวใจดีขึ้น และกล้ามเนื้อหายใจทำงานดีขึ้น

4.รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เพื่อไม่ให้ท้องผูก เนื่องจากการเบ่งอุจจาระมาก ๆ อาจทำให้หอบเหนื่อยได้  ควรทานอาหารอ่อนๆ ที่ไม่ต้องเคี้ยวมาก

5.หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง ควันต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงอากาศที่เย็น

สิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรั้ง คือหยุดสูบบุหรี่ มีวินัยในการฝึกบริหารการหายใจ และปฏิบัติตัวดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการกำเริบของโรค ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ยังไม่อยู่ในภาวะดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่จากผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี


ขอบคุณแหล่งข้อมูล
www.pobpad.com, www.carenursinghome.com , httwww.youtube.com/watch?v=eBV_L_tfglc

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา