ไขข้อข้องใจ ยานอกดีกว่ายาไทย จริงหรือไม่

ไขข้อข้องใจ ยานอกดีกว่ายาไทย จริงหรือไม่ ?

“ยานอก” เป็นคำที่เค้าใช้เรียกยาที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาขายในประเทศไทย ส่วนคำว่า “ยาใน” ใช้เรียกยาที่ผลิตภายในประเทศ หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “ยา local”

คำที่มักใช้กันคือยา original หรือยาต้นแบบ กับ ยา generic หรือยาสามัญ ครับ โดยยา original จะเป็นยาที่ถูกคิดค้น ริเริ่มและพัฒนาออกมาเป็นรายแรก ซึ่งผู้ที่คิดค้นมาส่วนใหญ่เป็นพวกชาวยุโรปหรือชาวอเมริกา ดังนั้นจึงต้องมีการนำเข้ายาเหล่านี้มาขาย จึงมีบางคนอาจจะเรียกยาต้นแบบว่า “ยานอก”

การที่จะเกิด ยา original ขึ้นมาสักตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เค้าจะต้องทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง ทำการศึกษาในคนอีก ต้องใช้เวลาและการลงทุนสูงมาก กว่าจะได้ ยา original 1 ตัว บางครั้งใช้เวลาเป็นสิบปีเลยก็มี

ดังนั้นเมื่อได้ยา original ผลิตออกมาขายแล้วเค้าเลยทำเรื่องยื่นขอสิทธิบัตรแก่ยานั้นครับ สิทธิบัตรยา เป็นหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองยานั้นๆ เค้าจะผูกขาดการผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ทำให้สามารถตั้งราคายาสูงเท่าไรก็ได้ เป็นเวลา 20 ปี หากบริษัทอื่น(ในไทย) จะผลิตยานี้มาขายจะต้องรอให้สิทธิบัตรยานั้นหมดอายุลงก่อน

ซึ่งยาที่ผลิตออกมาหลังจากที่ยา original หรือยาต้นแบบ สิ้นสุดอำนาจของสิทธิบัตรยาลง ก็คือ ยา generic หรือยาสามัญ โดยยา generic หรือยาสามัญ ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ผลิตมาจากบริษัทในประเทศไทย จึงมีคนใช้คำว่า ยาใน หรือ ยา local ครับ

เนื่องจากว่าในการผลิตยา generic หรือยาสามัญ อาจมีการลอกเลียนสูตรยาต้นแบบเมื่อยาเหล่านั้นหมดสิทธิบัตรแล้ว จึงมีคนกล่าวว่า “ยา generic ยาสามัญ ยาใน หรือ ยา local เป็นยาลอกเลียนแบบยา original“ จึงอาจมีคนเข้าใจผิดว่ายา generic ยาสามัญ ยาใน หรือ ยา local เป็นยาที่ไม่มีคุณภาพ ใช้ไปก็ไม่หาย

จริง ๆ แล้ว ยา generic หรือยาสามัญเป็นยาที่มีคุณภาพนะครับ เพราะเมื่อผลิตออกมาแล้วจะต้องได้รับการรับรอง มีการขึ้นทะเบียนกับทาง อย. ให้เรียบร้อย (อย. คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สามารถใช้รักษาโรคได้เช่นเดียวกับยา original หรือยาต้นแบบ

การที่จะตอบว่า ยานอกดีกว่ายาใน หรือ ยา original ดีกว่ายา generic จึงตอบได้ว่า ยาเหล่านี้สามารถใช้รักษาในโรคเดียวกันได้เช่นเดียวกันครับ

ดังนั้น การที่คนจะมองว่ายานอกดีกว่ายาในหรือไม่นั้น มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นครับ

เพราะยาเหล่านั้นมันต้องผ่านการรับรองทั้งนั้น ยานอก ยา original ก็ต้องผ่านการรับรองที่เมืองนอก นำเข้ามาในไทยก็ต้องขอขึ้นทะเบียนที่ไทยอีก ส่วนยาใน หรือยา generic มันก็ต้องผ่านการรับรองที่ไทย และต้องขอขึ้นทะเบียนที่ไทยเหมือนกัน

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา