“หลงลืม” ภาวะสมองเสื่อมตามวัย

ไม่อ่านไม่ได้ หลากเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม

การมีความทรงจำที่ดีเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอยากมี เพราะช่วยย้ำเตือนถึงเรื่องราวมากมายที่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม แต่เมื่อถึงวัยที่เพิ่มขึ้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเสียความทรงจำได้ง่าย จากการที่สมองเราทำงานหนักมาโดยตลอด

ภาวะสมองเสื่อม ส่งผลให้การทำงานของสมองแย่ลง ส่งผลกระทบต่อความคิด การตัดสินใจ ความจำ การสื่อสาร และพฤติกรรม หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลให้อาการรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ในวันนี้ อาวุโส โซไซตี้ จึงนำความรู้นี้มาแนะนำให้พี่ ๆ ได้รู้จัก และบอกต่อเพื่อน ๆ ว่าอาการของโรคสมองเสื่อมนั้น เกิดจากอะไร มีอาการระยะเบื้องต้นเป็นอย่างไร

โรคสมองเสื่อมจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ โดยจะแบ่งเป็นออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกระบวนการความคิดและการรับรู้

โดยอาการช่วงแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดคือการสูญเสียความทรงจำ ที่จะจำเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ หลง ๆ ลืม ๆ มีปัญหาในการใช้เหตุผล การสื่อสารหรือการใช้คำพูดติดขัด หรือไม่สามารถใช้คำที่เหมาะสมในการสื่อสารได้ รวมไปถึงการไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และจะรู้สึกสับสน มึนงง อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่มีผู้อื่นมาถาม

2.การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ

อาการด้านนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ มีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เกิดภาวะซึมเศร้า เกิดการวิตกกังวล มีความหวาดระแวงอยู่เสมอ รู้สึกกระสับกระสาย จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว และหนักสุดคือมีภาวะอาการประสาทหลอนเกิดขึ้น

สาเหตุของสมองเสื่อมเกิดจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงของสมอง ซึ่งจะพบบ่อยในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือด โดยโรคสมองเสื่อมมีทั้งแบบที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ และไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้

สาเหตุของสมองเสื่อมที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้

– สมองได้รับสารพิษโลหะหนัก เช่น ตะกั๋ว
– การขาดวิตามิน B12
– ภาวะการณ์ขาดไทรอยด์
– ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
– เนื้องอกในสมองบางชนิด
– ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
– สมองอักเสบ

สาเหตุของสมองเสื่อมที่ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้

โรคอัลไซเมอร์ ที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
– ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มาพร้อมกับภาวะอาการทางประสาท
– โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่งผลให้เกิดสมองเสื่อม
– การได้รับการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง

การเกิดโรคสมองเสื่อมยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นสาเหตุหลักด้วยนะคะ เช่น อายุ ที่เพิ่มมากขึ้น กรรมพันธุ์ ความบกพร่องของสมรรถภาพทางสมอง

การรักษาจึงมีด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

– การรักษาด้วยการทานยาตามที่แพทย์สั่ง
– การบำบัด หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เปลี่ยนสภาพแวดล้อม และบำบัดกับนักกิจกรรมบำบัด

การป้องกันโรคสมองเสื่อมทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่สูบบุหรี่ หรือถ้าสูบอยู่ให้เลิก ทานวิตามิน D อย่างเพียงพอต่อร่างกาย รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทำอารมณ์ให้แจ่มใส เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อพัฒนาสมองไม่ให้เสื่อมค่ะ

เพียงแค่นี้พี่ ๆ ก็จะห่างไกลจากโรคภาวะสมองเสื่อมกันแล้วค่ะ หรือพี่ ๆ ท่านไหนที่รู้สึกว่าเริ่มมีอาการตามที่เราแจ้งไปในระยะเบื้องต้นให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คได้เลยนะคะ ความทรงจำดี ๆ จะได้อยู่กับเราไปนาน ๆ ค่ะ

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา