บริการต่างๆ เพื่อผู้สูงวัย

กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันสุขภาพ (iHealthy)

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ (iShield)

 บริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ

บริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ ด้วยรถที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางของผู้ใช้วีลแชร์ โดย สยามราชรถเช่า

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการ

บริการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)