Capture.PNG

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการ

รายละเอียดของบริการ

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ บริการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุ  ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล  รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

การให้บริการแบบรายเดือน เป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูกหลานมีภาระหน้าที่ทำงานประจำจนไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้อย่างดี สถานที่ภายในบ้านไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและลูกหลานไม่ต้องการปล่อยให้พ่อแม่ที่สูงวัยอยู่คนเดียวตามลำพัง เมื่อต้องออกไปทำหน้าที่ประจำของตนเอง

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการมีความแตกต่างจากบ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐหรือบ้านพักผู้สูงอายุอื่นๆ เพราะ ณ ที่แห่งนี้ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวใหญ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิต โดยมุ่งเน้นให้บริการดูแลเอาใจต่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ
 

อัตราค่าบริการ

บ้านเดี่ยว ราคา 30,000 บาท/เดือน/ท่าน

อัตรานี้รวมค่าดูแลทางการพยาบาล กิจกรรมบำบัด อาหาร ซักรีดและทำความสะอาด ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟคิดตามมิเตอร์ (เงื่อนไขคือ ญาติต้องจัดหาพี่เลี้ยงมาอยู่กับผู้สูงอายุเอง)

ห้องรวม 3 เตียงและห้องรวมชั้น 8 ราคา 22,000 - 25,000 บาท

อัตรานี้รวมค่าดูแลทางการพยาบาล กิจกรรมบำบัด อาหาร ซักรีด ทำความสะอาดและค่าน้ำ ค่าไฟ

(อัตรานี้ขึ้นอยู่กับการประเมินสภาวะด้านสุขภาพ)

 

ห้องเดี่ยวชั้น 8   ราคา 30,000 บาท

อัตรานี้รวมค่าดูแลทางการพยาบาล กิจกรรมบำบัด อาหาร ซักรีด ทำความสะอาดและค่าน้ำ ค่าไฟ (ญาติไม่ต้องจัดหาพี่เลี้ยงมาอยู่ด้วย)

**หมายเหตุ**

อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม อัตรานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ

การเดินทาง

บ้านผู้สูงอายคามิลเลียน ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการระหว่างซอยพัฒนาการ 48 และ 50  มีทางเข้าเดียวกันกับโรงแรมบางกอกรามา อยู่ห่างจากสถานที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีหัวหมากประมาณ 950 เมตร มีรถโดยสารประจำทางให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ สาย 11, 92, 133, 206 และ 517

เยี่ยมชมสถานที่โดยตรง

เลขที่ 1766 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

ติดต่อบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน

02-320-2349 , 063-272-0509

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub (มี"@" ด้วยนะจ้ะ)

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)