ครอบครัว.. คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

ทำอย่างไร?

เมื่อต้องอยู่กับผู้สูงอายุขี้หงุดหงิด

คนสูงวัยกับครอบครัวใหญ่

อยู่อย่างไรให้มีความสุข

เมื่ออายุเริ่มสูงวัย..​

จิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลง

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)