เมื่ออายุเริ่มสูงวัย..​จิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลง (2)

เมื่ออายุเริ่มสูงวัย..​จิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเกิดกับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต คนวัยทำงาน หรือแม้กระทั่งคนสูงอายุ

วันนี้ จะขอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะเมื่อเราแก่ตัวลง บทบาทหน้าที่ทางสังคม หน้าที่การงาน ก็มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุบางท่านได้เวลาเกษียณ และมีเวลาว่างมากขึ้น ก็ส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านไม่ค่อยดีกับกิจวัตรประจำวัน และการดำรงชีวิตในสังคมด้านต่างๆ

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า เมื่ออายุมากขึ้น คนเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางจิตมากขึ้น ทั้งจากการเกษียณอายุ การหยุดทำงาน การไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ซึ่งสาเหตุต่างๆที่กล่าวมา อาจส่งผลกระทบให้เกิดความกังวล ซึมเศร้า กลัว และไม่มั่นใจในตนเอง ทำให้พาลกระทบไปยังเรื่องอื่นๆ รวมถึงคู่ครองและคนใกล้เคียงที่อยู่ด้วย

-การเสื่อมถอยของร่างกาย-

เช่นหูเริ่มไม่ได้ยิน สายตาเริ่มฝ้าฟาง เดินได้ช้าลง และช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผู้สูงอายุ เกิดอาการเครียด ไม่สบายใจ หงุดหงิด เพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระกับคนรอบข้าง

-ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด-

เมื่อผู้สูงอายุพบกับการสูญเสียต่างๆ หรือการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพราะญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนรักทยอยจากไปทีละคนสองคน ก็จะทำให้มีคนรู้จักและรู้ใจน้อยลง และอาจอึดอัดไม่สะดวกใจในการเปิดรับสังคมใหม่ๆ ทำให้กลายเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคม และเก็บตัวมากยิ่งขึ้น ปรับตัวกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยยุค 4.0 ได้ยากขึ้น และมักปฎิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะไม่อยากเป็นภาระบ่อยขึ้นกว่าเดิม

-ช่องว่างระหว่างวัยและเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลจนตามไม่ทัน-

สังคมปัจจุบันกำลังก้าวสู่โลกแห่งดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุบางคนอาจจะไม่เปิดรับ หรือวิ่งตามเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ทัน ครั้นจะสอบถามหรือปรึกษาลูกๆหลานๆ ก็เกิดความเขินอาย ไม่กล้าถาม กลัวเสียหน้า เสียฟอร์ม ทำให้เริ่มเกิดช่องว่างระหว่างคนยุคใหม่และคนยุคเก่ามากขึ้น

เมื่อรู้สึกแปลกแยกมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้สูงอายุอาจปิดตัวเองในการเข้าสังคม ทำให้การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก จำได้แต่เรื่องเก่าๆ และพูดคุยแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองสบายใจอยู่ซ้ำๆ

-การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอาการทางจิตที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น-

การคิดซ้ำซาก ย้ำคิดย้ำทำอยู่แต่เรื่องเดิมๆ ด้วยความหวาดกลัว ไม่ว่าจะเป็นการกลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวเป็นภาระ กลัวโดนรังเกียจ กลัวภัยอันตราย หรือกลัวความตาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจทำให้ผู้สูงอายุเริ่มมีอาการทางจิตที่ไม่ปกติ

เมื่อพบว่าผู้สูงอายุเริ่มมีอาการแปลกไป เช่น ขี้หงุดหงิดบ่อยขึ้น หลงลืมบ่อยขึ้น พูดจาเละเทะไม่รู้เรื่องมากขึ้น มีการใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไป โวยวายผิดปกติ อาการความคิดและพฤติกรรมสับสน อาการเก็บตัว ซึ่งอาจเกิดการความเสื่อมของสมอง จากความผิดปกติทางสมองอันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาการใช้ยา หากเริ่มพบปัญหาเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ให้เร็วที่สุด

-การใส่ใจ จะช่วยเยียวยาได้-

การใส่ใจและการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกหลานทุกๆคน ที่จะทำให้ท่านเปิดใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดกับตัวเอง และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ การให้ความสนใจ เอาใจใส่ ถามสารทุกข์สุกดิบต่างๆ ให้เวลากับท่าน ชวนท่านหางานอดิเรก หรืองานที่ทำแล้วมีความสุข สร้างคุณค่าใ้ห้กับตัวเองหรือสังคมรอบข้าง เพียงแค่นี้ ผู้สูงอายุใกล้ๆตัวคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานไปนานๆ แล้วล่ะค่ะ

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา