ออมก่อน สบายกว่า

ในปัจจุบัน การเตรียมพร้อมรับมือสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทวีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ แต่ผู้คนส่วนมากกลับมีเงินไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณด้วยปัญหาหลักๆ 4 ข้อ ที่ทำให้เงินเกษียณไม่เพียงพอ

ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้ค่าเฉลี่ยของอายุคนเรามากขึ้น นั่นอาจเป็นเรื่องดี แต่ทราบหรือไม่ว่า ผู้คนส่วนมากมีสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้

 

  1.  เริ่มเก็บเงินเพื่อเกษียณช้าเกินไป

คนส่วนใหญ่เริ่มเก็บเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ เมื่อมีอายุประมาณ 40 ปี ทำให้เหลือระยะเวลาในการออมและลงทุนเพื่อใช้จ่ายวัยเกษียณเพียง 20 ปี เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอีก 20-40 ปีถัดไป ซึ่งทำให้ต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนสูงขึ้น เพื่อเร่งอัตราผลตอบแทน 

  2.  ประเมินค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณต่ำเกินไป

ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ สามารถประเมินเบื้องต้นได้ประมาณ 60-70% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปีก่อนเกษียณ หรือประมาณ 50-70% ของเงินเดือนก่อนเกษียณ หรือในบางกรณีเราอาจประเมินจากความต้องการในการใช้ชีวิตหลังเกษียณตามไลฟ์สไตล์ 

แต่สิ่งที่เรามักจะหลงลืมไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่ายหรือ ประเมินไว้น้อยเกินไป นั้นคือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ จากเวลาว่างที่มากขึ้น ค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน ทำให้เงินที่เตรียมไว้หมดก่อนสิ้นอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างแน่นอน

3.ออมเงินเพื่อวัยเกษียณน้อยเกินไป

จากการประเมินค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณน้อยเกินไปหรือ จากการประเมินความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวมากเกินไป หรือประเมินอายุขัยต่ำเกินไป สำหรับจำนวนเงินที่เหมาะสมในการเก็บออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณ ควรอยู่ที่ประมาณ 15-20% ของรายได้ในปัจจุบัน

  4.  ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน

บางคนกลัวความผันผวนจากการลงทุน จึงหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นแล้วหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากการขาดทุน โดยไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่ได้รับซึ่งน้อยกว่าเงินเฟ้อ 

เริ่มออมกันวันนี้ เพื่อชีวิตวัยเกษียณที่ดีในวันข้างหน้ากันนะคะ

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)