ยา domperidone2

ข้อควรระวังหากต้องใช้ยา Domperidone

ยาดอมเพอริโดน (domperidone) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอาหารไม่ย่อย ตัวยาจะสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้มีการใช้ยาร่วมกับยาลดกรดเพื่อรักษาอาการกดไหลย้อยด้วย

ยาดอมเพอริโดนนั้นมีทั้งแบบที่เป็นยาเม็ดรับประทาน แล้วก็แบบยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับยาเม็ดดอมเพอริโดน 1 เม็ด จะมีขนาดยา 10 mg เวลารับประทานให้รับประทานก่อนอาหาร ครั้งละ 1 เม็ด 2-3 เวลา คือหนึ่งวันไม่ควรรับประทานยานี้เกิน 30 mg หรือ 3 ครั้งนั้นเอง ยานี้จะถูกใช้เพื่อบรรเทาอาการ โดยมากจะใช้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ เว้นแต่บางโรคที่ต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ยาดอมเพอริโดนเป็นยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรงก็มีน้อย ส่วนมากจะเป็นเรื่อง ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ ในผู้หญิงบางคนเมื่อรับประทานยานี้อาจมีอาการน้ำนมไหลได้ แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะมันเกิดจากกลไกการออกฤทธิ์ของยา ไม่ใช่ความผิดปกติของร่างกายแต่อย่างใด ส่วนในผู้ชายอาจพบว่ามีเต้านมที่โตมากขึ้นได้ ซึ่งในกรณีนี้จะพบในผู้ที่ใช้ยาดอมเพอริโดนเป็นเวลานาน

จากการประเมินข้อมูลความปลอดภัยของยา domperidone โดย the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) พบว่าการใช้ยา domperidone เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ QTc prolongation, torsade de pointes, serious ventricular arrhythmia และ sudden cardiac death

อธิบายง่าย ๆ ว่าทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติไป และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้

ซึ่งภาวะดังกล่าวจะพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีที่ได้รับประทานยา domperidone มากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อวัน

ด้วยผลการประเมินดังกล่าวทำให้ต่างประเทศออกมาตรการลดความเสี่ยงจากการใช้ยาดอมเพอริโดนไม่ว่าจะเป็นทางยุโรป แคนนาดา สิงคโปร์ ในไทยเองก็มีด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าในไทยจะยังไม่พบภาวะดังกล่าว แต่ก็ได้มีการแจ้งกับบุคคลการทางการแพทย์เรื่องความเสี่ยงจากการใช้ยา domperidone และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ฉลากและที่เอกสารกำกับยาต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ด้วย คำเตือน เช่น ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ยานี้เกิดอันตรกิริยากับยาอื่นได้ ดังนั้นหากต้องใช้ยานี้จึงควรแจ้งแพทย์ด้วย

ยาที่เกิดอันตรกิริยากับยาดอมเพอริโดน เช่น ketoconazole, erythromycin, cimetidine, omeprazole ซึ่งยาเหล่านี้มีผลทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นได้

อย่างที่กล่าวไปว่ายาดอมเพอริโดนเป็นยาที่มีความปลอดภัย จึงไม่ควรต้องวิตกกังวลกับการใช้ยาดังกล่าวมาก แค่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาอย่างเคร่งครัด ปรึกษาแพทย์ ไม่ลืมที่จะแจ้งว่าใช้ยาอะไรอยู่ ไม่ใช่ผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้นเอง

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา