วัคซีน

รู้หรือไม่ วัคซีนอะไรบ้าง ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้แต่กระทั่งประเทศไทยเองก็ให้ความสนใจในการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้สูง

จากคำแนะนำในการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 ได้แนะนำวัคซีนที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ควรฉีดอยู่ 4 ชนิด ดังนี้

1.วัคซีนโรคบาดทะยัก(T) โรคคอตีบ (d) โรคไอกรน(acellular pertusss vaccine, ap)

วัคซีนโรคบาดทะยัก(T) แนะนำให้ฉีดทุก 10 ปีครับ เพราะพบว่าภูมิคุ้มกันจะลดลงในช่วง 15-30 ปี

ส่วนโรคคอตีบ (d) ก็เหมือนกับโรคบาดทะยัก(T) ครับ ทางเวชปฏิบัติแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ (d) ทุก 10 ปีเช่นกันและนอกจากนี้นะครับ ยังพบการระบาดของโรคไอกรนในประเทศที่มีการใช้วัคซีนป้องกันตั้งแต่ในเด็กด้วยนะครับ คาดว่าน่าจะเกิดจากภูมิคุ้มกันโรคที่ลดลง จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคไอกรน(ap) เพื่อกระตุ้นภูมิครับ ดังนั้น พิจารณาให้วัคซีนรวม Tdap ในผู้สูงอายุ

2.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย(Inactive Influenza Vaccine)

โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ทุกวัยนะครับ แต่พบว่าผู้สูงอายุมีอัตราการตายสูง ดังนั้น ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนทุก 1 ปีครับ ปัจจุบันวัคซีนที่ฉีดจะสร้างภูมิต่อ Influenza A(H1N1), A(H3N2) และ Influenza B

3.วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี (Hepatitis B Vaccine)

​ดังนั้นผู้สูงอายุที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนี้ ให้มาฉีด และผู้ที่เกิดในปี 2535 แล้วไม่แน่ใจว่าเคยฉีดวัคซีนหรือยัง หรือต้องการจะฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม พอผ่านไป 2-4 สัปดาห์ แล้วตรวจภูมิ (AntiHBs Anibody) ว่ามีมั้ย ถ้ามีก็ไม่ต้องฉีดอีก

4.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัลชนิดโพลีแซคคาไรด์(23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine12 : PPV-23)และชนิดคอนจูเกต(13-valent pneumococcal conjugate vaccine : PCV -13)

เชื้อ pneumococcal เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อโรคหลายชนิดในผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนทั้ง2 ชนิดครับ แต่ห้ามฉีดพร้อมกันนะครับโดยถ้าฉีด PCV-13 แล้วให้ทิ้งช่วงไปอย่างน้อย 2 เดือน แล้วค่อยฉีด PPV-23 แต่ในกรณีที่ฉีด PPV-23 ก่อน ให้ทิ้งช่วงไป 1 ปี แล้วค่อยฉีด PCV-13

นอกจากนี้ครับยังแนะนำวัคซีนทางเลือกอีกชนิดหนึ่งคือ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด โดยพบว่าโรคงูสวัดมักไม่พบในเด็กแต่พบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยพบอาการปวด หลังจากเป็นโรคงูสวัดด้ว

อ้างอิง

อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน.วัคซีนผู้สูงอายุ.ใน หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม. 2560.

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา