โรคไตกับวัยสูงอายุ.jpg

โรคไต สัมพันธ์อย่างไร กับวัยสูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะมีการเสื่อมสภาพลงไป การทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นก็จะลดลง ไตก็เช่นกัน

 

ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่ในการขับของเสีย กรองโปรตีน กรองเลือด กรองน้ำตาล ควบคุมน้ำ ควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ สร้างฮอร์โมน การสูญเสียการทำงานของไตไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ หลอดเลือด สมอง ฯลฯ โดยปกติคนเราจะมีไตอยู่ 2 ข้าง หากมีเหตุที่ทำให้ต้องเสียไตไป 1 ข้าง ร่างกายก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งตำแหน่งของไตจะอยู่เหนือเอวค่อนไปทางด้านหลัง

โรคไต หรือ โรคไตเรื้อรังนั้นถือได้ว่าเป็นภัยเงียบ คือ มักไม่มีอาการอะไรแม้ว่าไตจะสูญเสียการทำงานไปบางส่วนแล้วก็ตาม อย่างเช่น สูญเสียการทำงานของไตไปแล้วกว่า 50% ผู้ป่วยก็ยังไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงก็ต่อเมื่อไตสูญเสียการทำงานไปมากกว่า 70%แล้ว โดยอาการของโรคไตเช่น ปัสสาวะผิดปกติหรือเป็นเลือด ร่างกายซูบซีดโลหิตจาง ไม่มีแรง บวมที่หนังตาใบหน้า ขา และเท้า คันตามตัว ปวดท้องบริเวณเอวอย่างรุนแรง ฯลฯ

ซึ่งสาเหตุของโรคไตเรื้อรังที่พบบ่อยก็มีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โรคไตอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อ ภาวะไตเสื่อมตามอายุ

จากที่กล่าวมาข้างต้นกว่าที่คนป่วยโรคไตจะแสดงอาการออกมา ไตก็จะมีการสูญเสียการทำงานไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นไตย่อมเสื่อมสภาพไปเป็นเรื่องธรรมดา เราหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ การชะลอการเสื่อมของไต เราจึงควรหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะมีผลต่อการทำงานของไต

ถ้าพิจารณาถึงสาเหตุที่พบว่าทำให้เป็นโรคไตได้จะมีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ดังนั้น การควบคุมความดันโลหิต (ให้น้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท) หรือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (ควบคุมน้ำตาลให้ต่ำกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือน้ำตาลสะสม (ฮีโมโกลบินเอวันซี) ให้น้อยกว่า 7%) ก็จะเป็นการชะลอการเป็นโรคไตอีกทาง

จากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตได้มีโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งการดื่มน้ำให้มากพอก็จะทำให้ไม่เกิดก้อนนิ่วได้ มีคำแนะนำว่า ให้ดื่มน้ำวันละ 8 – 10 แก้ว (ยกเว้นเมื่อแพทย์จะสั่งจำกัดน้ำ)

  

นอกจากนี้เรื่องการรับประทานยาแผนปัจจุบัน หรือ การรับประทานยาสมุนไพรบางชนิดก็จะส่งผลให้เกิดโรคไตได้ด้วยเช่นกัน การจะรับประทานอะไรไปก็ควรสอบถามรายละเอียดก่อน โดยสมุนไพรที่ควรหลีกเลี่ยงมี น้ำลูกยอ มะเฟือง โสม ชะเอมเทศ สำหรับเรื่องยาสมุนไพร โปรดระวังจะถูกหลอกว่าการรับประทานยานี้จะช่วยบำรุงไต เพราะไม่มียาสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ว่าบํารุงไต

ข้อมูลจาก

http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/dyn_mod/CKD.pdf

https://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/Patient%20with%20chronic%20kidney%20disease.pdf

 

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)