น้ำยาบวนปาก

จำเป็นหรือไม่? การใช้น้ำยาบ้วนปาก

น้ำยาบ้วนปากถูกนำมาใช้เพื่อ ระงับกลิ่นปาก ทำให้ปากสดชื่น หรือใช้รักษาอาการของโรคในช่องปาก ในกรณีของการใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อการรักษาอาการของโรคในช่องปาก ในน้ำยาบ้วนปากจะต้องมีสารที่ออกฤทธิ์ตามต้องการ เช่น สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อในช่องปาก น้ำยาบ้วนปากที่ผสมฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ น้ำยาบ้วนปากผสมคลอเฮกซิดีนเพื่อลดการเกิดคราบพลัค (Plaque) เป็นต้น ในการเลือกผลิตภัณฑ์จึงควรดูที่ส่วนประกอบด้วย

ในท้องตลาดจะมีน้ำยาบ้วนปากหลากหลายยี่ห้อ เราอาจแยกน้ำยาบ้วนปากเป็นน้ำยาบ้วนปากแบบที่มีสารออกฤทธิ์ต่อช่องปากกับน้ำยาบ้วนปากแบบที่ไม่ได้มีสารสำคัญอะไร แค่ใช้ระงับกลิ่นปาก ทำให้ปากมีกลิ่นหอม ๆ เท่านั้น

คนส่วนใหญ่มักใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อเสริมให้ปากมีกลิ่นหอม ใช้หลังแปรงฟันเพื่อให้แน่ใจในสุขภาพของช่องปาก ซึ่งกลิ่นปากนั้นเกิดขึ้นมาได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลัก ๆ เลย เกิดจากผลผลิตในการย่อยของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ที่พลัค แบคทีเรียไปย่อยเศษอาหารทำให้เกิดกลิ่นปาก แบคทีเรียไปย่อยสารอินทรีย์ในน้ำลาย คราบพลัคบริเวณซอกฟัน เซลล์ที่หลุดลอก ฯลฯ ก็ทำเกิดกลิ่นปากได้ นอกจากนี้กลิ่นปากยังเกิดได้จากลมปอดของคนที่สูบบุหรี่ กลิ่นของแอลกอฮอล์ ฯลฯ

จากที่กล่าวไว้ว่ากลิ่นปากมีสาเหตุหลัก ๆในการเกิด คือ แบคทีเรีย ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่า น้ำยาบ้วนปากยังจำเป็นต้องใช้หรือไม่ เพราะแค่เราทำให้ในช่องปากมีแบคทีเรียสะสมน้อยลง หรือชะล้างสิ่งที่แบคทีเรียจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ แค่กลั้วปากด้วยน้ำเปล่าก็น่าจะพอ ?

จริงอยู่ที่การกลั้นปากด้วยน้ำเปล่าจะสามารถระงับกลิ่นปาก ลดอาการปากเหม็นได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปากหอมเหมือนน้ำยาบ้วนปาก เพราะนอกจากน้ำยาบ้วนปากจะช่วยระงับกลิ่นปากแล้วยังทดแทนกลิ่นปากด้วยกลิ่นอันพึงประสงค์ ทำให้รู้สึกปากสดชื่นด้วย อีกทั้งยังช่วยป้องกันฟันผุหรือปัญหาในช่องปาก (ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีสารที่ออกฤทธิ์ตามต้องการ) นี้จึงเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบของการใช้น้ำยาบ้วนปากกับการไม่ใช้น้ำยาบ้วนปาก

มีสิ่งหนึ่งที่ควรนึกถึงในการใช้น้ำยาบ้วนปาก นั้นคือ การมีหรือไม่มีแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ว่าทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีแอลกอฮอล์หรือการมีแอลกอฮอล์ในตำหรับจะไม่ดี แต่ในเด็กควรจะใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อย โดยทั่วในผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 5-25 %

วิธีในการใช้น้ำยาบ้วนปากก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ก็แค่บ้วนปากหลังแปรงฟัน จะต้องผสมน้ำก่อนบ้วนหรือไม่ก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ ถ้าเข้มข้นมากอาจเจือจางด้วยน้ำได้ แต่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีห้ามใช้

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา