ยาแก้อักเสบ

ความแตกต่างของ ยาฆ่าเชื้อ และ ยาแก้อักเสบ

เชื้อที่ก่อโรคต่าง ๆ ก็จะมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ยาฆ่าเชื้อ ก็หมายความตามคำที่เห็นเลยครับ นั้นคือ ยาที่เราจะใช้มันไปเพื่อฆ่าเชื้อดังกล่าว เช่น โรคต่อมทอลซิลอักเสบ (เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่เราจะให้ก็ต้องเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) โรคหวัด (เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ยาที่เราจะให้ก็ต้องเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัส) ฯลฯ

ตามปกติแล้วนะครับ เมื่อร่างกายหรือเนื้อเยื่อส่วนใด ๆ ก็ตามเกิดการติดเชื้อ มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้น ซึ่งสารเหล่านี้นี่เองที่ทำให้เกิดการอักเสบตามมา นั้นหมายความว่า กรณีนี้การติดเชื้อจะเป็นต้นเหตุของการอักเสบนั้นเองครับ

ส่วน ยาแก้อักเสบ ก็มีความหมายตามคำที่เห็นอีกเช่นกันครับ คือยากลุ่มนี้จะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยานี้ สารที่ทำให้เกิดการอักเสบก็จะลดลง การอักเสบที่เกิดขึ้นก็จะลดลงไปโดยปริยาย จากที่กล่าวมาคงพอจะทราบแล้วนะครับว่าความหมายของ ยาฆ่าเชื้อ หรือ ยาแก้อักเสบ ในการลดการอักเสบเป็นอย่างไร ?

ในเมื่อไม่ว่าเราจะใช้ ยาฆ่าเชื้อ หรือ ยาแก้อักเสบ สุดท้ายมันก็ลดการอักเสบได้อยู่ดี…..แล้วเราจะต้องไปกังวลทำไม ?(ถ้าหากเราจะเรียกผิด)

ตอบคำถามอย่างนี้ครับ แม้ว่ายาฆ่าเชื้อ หรือ ยาแก้อักเสบ ต่างก็สามารถลดการอักเสบได้ แต่ความหมายของการลดอาการอักเสบมันต่างกันครับ คือ ยาฆ่าเชื้อ เรามุ่งใช้มันเพื่อฆ่าเชื้อนั้น ๆ ที่ก่อโรคซึ่งมันเป็นการลดอาการอักเสบที่ต้นเหตุครับ (กรณีที่การอักเสบเกิดจากการติดเชื้อ) เมื่อเชื้อหมดไป อาการอักเสบก็จะลดไปด้วย ส่วน ยาแก้อักเสบ มันเป็นการลดอาการอักเสบที่ปลายเหตุครับ (กรณีที่การอักเสบเกิดจากการติดเชื้อ) แม้ว่าเมื่อใช้ยาไปแล้วอาการอักเสบมันจะลดลงได้ แต่มันก็จะกลับมาอักเสบใหม่ได้อยู่ดี เพราะต้นเหตุของการอักเสบมันยังไม่ได้ถูกจัดการไปนั้นเองครับ อีกกรณีที่การอักเสบไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ออกกำลังกายมากจนกล้ามเนื้ออักเสบ การใช้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่จำเป็น (การใช้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นจะทำให้เกิดปัญหาการดื้อยาฆ่าเชื้อได้) การเข้าใจในความหมายของการลดอักเสบหรือการแยกหรือเรียกยาให้ชัดเจนมันจะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในการใช้ยา

นี้คือความแตกต่างของการใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือ ยาแก้อักเสบในการลดอาการอักเสบ

นอกจากนี้นะครับ มันยังมีระเบียบ กฎกติกา หรือข้อควรระวังในการใช้ยาที่แตกต่างกันด้วยครับ คือ ยาฆ่าเชื้อ เราจะต้องรับประทานยาให้ครบตามกำหนด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติเราเป็นโรคหนึ่ง แล้วหมอกำหนดให้เรากินยาฆ่าเชื้อนาน 5 วัน แต่เรากินยาไปแค่ 2 วัน แล้วอาการดีขึ้น เราเลยอยากจะหยุดกินยา ซึ่งการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับ เพราะเชื้อที่ก่อโรคมันอาจยังตายไม่หมด หากเราหยุดกินยา มันอาจมีการพัฒนาตัวจนสามารถต้านทานยาฆ่าเชื้อที่เราให้ได้ เค้าเรียกว่า การดื้อยาครับ แต่ในทางกลับกัน โรคที่ควรใช้แค่ยาแก้อักเสบสมมติหมอให้ยามาเผื่อ ๆ 5 วัน เกิดเรากินยาไปแค่ 2 วัน แล้วอาการอักเสบมันหายไปแล้ว เราก็สามารถหยุดยาได้เลย นี้คือข้อระเบียบที่ชัดเจนในความต่างของคำว่า ยาฆ่าเชื้อ และ ยาแก้อักเสบ

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา