ยานอกดีกว่ายาไทย จริงหรือไม่.jpg

ยานอกดีกว่ายาไทย จริงหรือไม่ ?

“ยานอก” เป็นคำที่เค้าใช้เรียกยาที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาขายในประเทศไทย ส่วนคำว่า “ยาใน” เค้าใช้เรียกยาที่ผลิตภายในประเทศ หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “ยา locol”

 

คำที่มักใช้กันคือยา original หรือยาต้นแบบ กับ ยา generic หรือยาสามัญ ครับ โดยยา original จะเป็นยาที่ถูกคิดค้น ริเริ่มและพัฒนาออกมาเป็นรายแรก ซึ่งผู้ที่คิดค้นมาส่วนใหญ่เป็นพวกชาวยุโรปหรือชาวอเมริกา ดังนั้นจึงต้องมีการนำเข้ายาเหล่านี้มาขาย จึงมีบางคนอาจจะเรียกยาต้นแบบว่า “ยานอก”

 

การที่จะเกิด ยา original ขึ้นมาสักตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เค้าจะต้องทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง ทำการศึกษาในคน ในแง่ต่าง ๆ อีก ต้องใช้เวลาและการลงทุนสูงมาก กว่าจะได้ ยา original 1 ตัว ใช้เวลาเป็นสิบปีเลยครับ ดังนั้นเมื่อได้ยา original ผลิตออกมาขายแล้วเค้าเลยทำเรื่องยื่นขอสิทธิบัตรแก่ยานั้นครับ สิทธิบัตรยา เป็นหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองยานั้นครับ เค้าจะผูกขาดการผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เค้าสามารถตั้งราคายาสูงเท่าไรก็ได้ เป็นเวลา 20 ปีครับ หากบริษัทอื่น(ในไทย) จะผลิตยานี้มาขายจะต้องรอให้สิทธิบัตรยานั้นหมดอายุลงก่อนครับ

 

ซึ่งยาที่ผลิตออกมาหลังจากที่ยา original หรือยาต้นแบบ สิ้นสุดอำนาจของสิทธิบัตรยาลง ก็คือ  ยา generic หรือยาสามัญ  ครับ โดยยา generic หรือยาสามัญ ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ผลิตมาจากบริษัทในประเทศไทย จึงมีคนใช้คำว่า ยาใน หรือ ยา local ครับ เนื่องจากว่าในการผลิตยา generic หรือยาสามัญ  อาจมีการลอกเลียนสูตรยาต้นแบบเมื่อยาเหล่านั้นหมดสิทธิบัตรแล้ว จึงมีคนกล่าวว่า  “ยา generic ยาสามัญ ยาใน หรือ ยา local เป็นยาลอกเลียนแบบยา original “ จึงอาจมีคนเข้าใจผิดว่ายา generic ยาสามัญ ยาใน หรือ ยา local เป็นยาที่ไม่มีคุณภาพ ใช้ไปก็ไม่หาย

 

จริง ๆ แล้ว ยา generic หรือยาสามัญเป็นยาที่มีคุณภาพนะครับ เพราะเมื่อผลิตออกมาแล้วจะต้องได้รับการรับรอง มีการขึ้นทะเบียนกับทาง อย. ให้เรียบร้อย (อย. คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สามารถใช้รักษาโรคได้เช่นเดียวกับยา original หรือยาต้นแบบ

 

การที่จะตอบว่า ยานอกดีกว่ายาใน หรือ ยา original ดีกว่ายา generic จึงตอบได้ว่ายาเหล่านี้สามารถใช้รักษาในโรคเดียวกันได้เฉกเช่นกันครับ การที่คนจะมองว่ายานอกดีกว่ายาในหรือไม่นั้น มันอยู่ที่ความเชื่อมันครับ  เพราะยาเหล่านั้นมันต้องผ่านการรับรองทั้งนั้น ยานอก ยา original  ก็ต้องผ่านการรับรองที่เมืองนอก นำเช้ามาในไทยก็ต้องขอขึ้นทะเบียนที่ไทยอีก ส่วนยาใน หรือยา generic มันก็ต้องผ่านการรับรองที่ไทย และต้องขอขึ้นทะเบียนที่ไทยเหมือนกัน

 

มีการศึกษาถึงทัศนคติต่อคุณภาพของยาสามัญจากเภสัชกรโรงพยาบาลรัฐพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบ ทั้งหมด(ร้อยละ 98.70) มีความเชื่อมั่นในภาพรวมต่อคุณภาพของยาสามัญที่จำหน่ายในประเทศไทย (กลุ่มตัวอย่างเป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) ประจำโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ) นั้นหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นในยา generic ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ได้แก่ แหล่งของวัตถุดิบ หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ ครับ

 

อ้างอิง

http://kmfda.fda.moph.go.th/journal/Chapter/3/17_158_C5_3.55.pdf

http://www.wongkarnpat.com/upfileya/GPO[1].pdf

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)