ยาแก้อักเสบ

ข้อควรระวังในการใช้ยาแก้อักเสบ

ยาแก้อักเสบในที่นี้หมายถึง ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs: NSAIDs) หลักการทำงานของยากลุ่มนี้คราว ๆ คือ ยาจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นตัวสำคัญในการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ดังนั้นเมื่อใช้ยานี้ สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบก็จะลดลง การอักเสบจึงลดลงไปนั้นเอง

การใช้ยากลุ่มนี้จะเป็นการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ ครับ คือยาเป็นยาแก้อักเสบ ถ้ากินยาไปแล้วอาการอักเสบที่มีมันหายไปแล้ว อาการดีขึ้นแล้ว ทั้ง ๆ ที่ยายังไม่หมดเลย ยังเหลืออยู่ เราก็สามารถหยุดยาได้เลยครับ เว้นแต่ในผู้ป่วยข้อเสื่อม และ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ที่ต้องมีการใช้ยานี้ต่อเนื่องในระยะยาว

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งของการใช้ยาในกลุ่มนี้ คือ อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุดด้วยครับ อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อยหรือรู้สึกไม่สบายท้องปวดท้อง ยิ่งผู้สูงอายุ ยิ่งต้องระวัง เพราะผู้สูงอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากยา NSAIDs กลุ่มเก่าครับ

ลืมบอกไปว่า ยาแก้อักเสบ หรือ NSAIDs สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเก่า กับ กลุ่มใหม่ โดยยาNSAIDs กลุ่มเก่าจะสามารถทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารได้มากกว่ายากลุ่มใหม่ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารจากยาแก้อักเสบ เค้าจึงให้เรากินยาหลังอาหารทันที ดื่มน้ำตามมาก ๆ และให้ยาลดกรดในกลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) ครับ

อย่างที่ทราบผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว หากต้องมาใช้ยาแก้อักเสบ หรือ NSAIDs นี้อีก เค้าจึงมีคำแนะนำดังนี้ครับ

1. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดสูงและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร ถ้าเลี่ยงการใช้ยา NSAIDs ได้ให้เลี่ยงไป แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา NSAIDs เค้าแนะนำให้ใช้ยากลุ่มใหม่ในขนาดต่ำ ๆ ร่วมกับยาลดกรดในกลุ่มPPIs ครับ

2. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดสูงแต่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดิน มีคำแนะนำว่าให้ใช้ยากลุ่มใหม่ในขนาดต่ำ ๆ แต่คราวนี้ไม่ต้องให้ยาลดกรดในกลุ่ม PPIs แล้วครับ

จากบทความนี้ทำให้ทราบว่า การใช้ยาแก้อักเสบ หรือ NSAIDs จะต้องมีการพิจารณาการใช้อย่างรอบคอบและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุน้อย หรือ อายุมากก็ตาม

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา