shutterstock_1172233888.jpg

ไขปริศนา! ทำไมอายุมาก ยิ่งหลับยาก

สิ่งที่ต้องยอมรับเมื่ออายุมากขึ้นคือ ยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายของเราก็ยิ่งเสื่อมขึ้นไปด้วย หนึ่งสัญญาณเตือนว่าหลักเลขได้เข้าสู่โหมดรุ่นใหญ่แล้วก็คือ “การนอนไม่หลับ”

 

สาเหตุของการนอนไม่หลับ นอกจากอายุที่เพิ่ม ยังพบว่ามีอีกหลายสาเหตุ ดังที่ อาจารย์นิภาภัทร อยู่พุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุการนอนไม่หลับของวัยเก๋ามีด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้

 

1. สาเหตุด้านร่างกายเกิดจาก

1.1 การเสื่อมสภาพและลดลงของเซลล์ประสาทในสมองส่วนควบคุมการนอนหลับ

1.2 ความเจ็บปวดจากการผ่าตัด การอักเสบ อุบัติเหตุและโรคต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบ โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าท์ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคหัวใจและโรคมะเร็ง เป็นต้น

1.3 ความไม่สุขสบายจากท่านอน อาจเกิดจากลักษณะของเตียงและที่นอน

1.4 การถ่ายปัสสาวะบ่อย หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

1.5 การหายใจลำบากจากโรคอ้วน หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

1.6 ผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคประจำตัว เช่น ยาบาบิทูเรต ยาขับปัสสาวะ ยาขยายหลอดลมและยาต้านอาการเศร้า

1.7 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน เช่น สุรา ชา กาแฟ โคลา ช็อคโกแลตและการสูบบุหรี่

 

2. สาเหตุด้านจิตใจและอารมณ์เกิดจาก

2.1 อารมณ์เศร้าจากการใช้ยารักษาโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคปอดอักเสบและโรคหัวใจ

2.2 ความเครียดและความวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสังคม

2.3 ความรู้สึกสูญเสียความสามารถของตนเองจากการเคยเป็นที่พึ่ง หรือเป็นผู้นำให้กับคนอื่น รวมถึงการเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากคนข้างเคียงเพื่อนฝูง หรือสังคม

2.4 สุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

2.5 ขาดการติดต่อไปมาหาสู่กับผู้อื่น เช่น บุตรหลาน ทำให้เกิดความรู้สึกเหงา ว้าเหว่

2.6 ภาระหน้าที่ทางสังคมที่เคยทำมาขาดหายไป เนื่องจากเกษียณอายุ หรือบุตรหลานไม่อยากให้ทำงาน

 

3. สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจาก

3.1 ความถี่และระดับความดังที่มากกว่า 80 เดซิเบล ของเสียงจากการจราจร เสียงวิทยุและเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม

3.2 อุณหภูมิของห้องนอนที่สูงหรือต่ำกว่าปกติ

3.3 ความเข้มของแสงในธรรมชาติที่แตกต่างกัน เช่น แสงขมุกขมัว แสงจากหลอดไฟและแสงแดดจ้า

3.4 กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น กลิ่นขยะ กลิ่นน้ำเสีย กลิ่นอาหาร กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอุจจาระและกลิ่นสารเคมีต่างๆ

3.5 บุคคลร่วมห้องนอน เช่น สามีภรรยา หรือบุตรหลาน อาจรบกวนการนอนหลับ

 

สามารถจัดการการนอนหลับอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

การนอนหลับอย่างเพียงพอ ทั้งระยะเวลาและคุณภาพจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสุขภาพที่ดี การนอนหลับจะเกิดขึ้นได้ดี เมื่อร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพผ่อนคลาย เพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพควรจัดการ ดังนี้

 

1. การจัดการด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1.1 นอนหลับและตื่นนอนให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงเวลากลางวัน หรือช่วงเวลาใกล้เวลานอน

1.2 รับประทานยาเพื่อระงับ หรือบรรเทาอาการ เช่น อาการปวด อาการหายใจลำบากและไอ เป็นต้น ซึ่งควรรับประทานยาแก้ปวดก่อนนอนประมาณ 30 นาที

1.3 นวดเพื่อลดอาการปวดและเกิดการผ่อนคลาย

1.4 ถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน หรือจัดที่นอนให้อยู่ใกล้ห้องน้ำ หรือเตรียมกระโถนสำหรับปัสสาวะไว้ในห้องนอน

1.5 นอนในท่านอนที่เหมาะสม มีการเปลี่ยนท่านอนในท่าที่สุขสบาย เช่น เพิ่มหมอนหนุนศีรษะ เพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น

1.6 หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนตอนเย็นและก่อนนอน

1.7 หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนอน

1.8 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำนวนมาก หรืออาหารมื้อใหญ่ก่อนนอน

1.9 ดื่มนมอุ่นๆ ก่อนเข้านอน เพราะนมมีกรดอะมิโนซึ่งเป็นยานอนหลับทางธรรมชาติ

 

2.การจัดการด้านจิตใจและอารมณ์ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

2.1 ควรมีกิจกรรมการผ่อนคลายด้วยการนวดตามร่างกาย เพราะพบว่า การนวดไทยประยุกต์ สามารถลดอาการปวดศีรษะจากความเครียดได้

2.3 สวดมนต์ ทำสมาธิ อ่านหนังสือ เพื่อผ่อนคลายความเครียดก่อนนอน

2.3 ฟังเพลง หรือเทปธรรมะก่อนนอน

2.4 ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การฝึกคลายกล้ามเนื้อ การใช้จินตภาพและการฝึกการหายใจ

2.5 ควรใช้ยา เพื่อช่วยในการนอนหลับ ตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยามีผลต่อการคงสภาวะอารมณ์ที่เป็นปกติ

 

3.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

3.1 จัดห้องนอนและเครื่องนอนให้สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งปรับอุณหภูมิห้องไม่ให้ร้อน หรือหนาวจนเกินไป

3.3 หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนต่างๆ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรใช้วัสดุอุดหูเพื่อลดเสียง

3.4 หลีกเลี่ยงแสงสว่างที่มีระดับความเข้มของแสงมากเกินไป โดยการปิดไฟและปิดม่าน

 

ลองนำวิธีการจัดการด้านต่างๆ นี้ ไปปรับใช้กันตามความเหมาะสมนะคะ

รุ่นใหญ่วัยเก๋าควรดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงบุตรหลานก็ควรใส่ใจดูแลผู้ใหญ่ในบ้านของเรา ให้อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีความสุขกายสบายใจ เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านที่ได้เลี้ยงดูเรามาค่ะ

 

คราวหน้า อาวุโสโซไซตี้มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกแน่นอน โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

www.stou.ac.th

www.thaihealth.or.th/Content/40663

www.healthathome.in.th

www.dmh.go.th

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)