black-and-white-creative-desk-pen

คลังประเมินมีผู้สละ ‘เบี้ยคนชรา’ ปีละ 3,600 ล้านบาท

สำนักข่าวสนุก

 

วันนี้เป็นวันเเรกที่กระทรวงการคลังจะเปิดโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ชวนผู้สูงอายุฐานะดีสละเบี้ยคนชราเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีกว่า 3.6 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน

 

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ที่สมัครใจสละเบี้ยยังชีพของตัวเองเพื่อบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุไปช่วยผู้สูงอายุรายอื่นๆ ที่มีรายได้น้อย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเอาไว้ และถ้าเข้าร่วมโครงการแล้ว กระทรวงการคลังจะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้ โดยเป็นเหรียญพระคลังชนิดทองแดงชุบทอง

 

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีประมาณ 10.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะดี-ปานกลางประมาณ 6.8 ล้านคน และผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 2,644 บาทต่อเดือน มีจำนวน 3.6 ล้านคน คาดว่าจะมีผู้รับเบี้ยมาบริจาค 5 แสนคน หรือเป็นเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท/ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เดือนธันวาคมนี้กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการชุดใหญ่แก้ปัญหาความยากจนแบบครบวงจรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ ได้แก่ โอกาสแหล่งเงินทุน โอกาสมีงานทำ โอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีเงินสามารถเข้าเรียนได้ และโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้อื่นๆ

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://money.sanook.com/531341/

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)