black-and-white-creative-desk-pen

เทศบาลเมืองมาบตาพุด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สำนักข่าวเดลินิวส์

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม 403 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิด

 

โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจัดขึ้นเพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกายจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม อาการและการแก้ไขพร้อมทั้งการป้องกัน รวมถึงกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม ซึ่งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมแล้ว สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมไม่ให้รุนแรงมากขึ้น และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาวะของตนเองได้

นายถวิล โพธิบัวทอง ได้กล่าวกับผู้สูงอายุว่า การดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่ตลอดเวลา ออกกำลังกายตามคำชี้แนะของหมอ ดูแลเอาใจใส่ตนเองก็จะเป็นการดีเพราะว่าถ้าหากตัวเองไม่หมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายตนเอง การรักษาโดยหมอหรือพยาบาลก็กระทำได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบ หากผู้สูงอายุช่วยดูแลตัวเองด้วย ประกอบกับพี่เลี้ยงที่มีความรู้ที่ได้จากการอบรมสองแรงช่วยกันผมก็เชื่อว่าผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะลดน้อยลง และสุขภาพกาย สุขภาพใจก็จะกลับมาดีเหมือนเช่นเดิมการใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีความสุขเพราะไม่เจ็บ ไม่ป่วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : https://www.dailynews.co.th/article/613159

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)