black-and-white-creative-desk-pen

"สิทธิผู้สูงอายุไทย" สังคมเข้าใจแค่ไหน?

สำนักข่าวเดลินิวส์

การพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อนำประเทศสู่การรองรับการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และก้าวสู่ระดับสุดยอดของประเทศไทยในอนาคต

“ทำไมแม่ต้องเปิดน้ำทิ้งตลอดเลย โตแล้วพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็ก พ่อชอบทำบ้านเลอะเทอะบอกแล้วไม่ฟัง เหล่านี้ตัวอย่างอาการของโรคความจำเสื่อมเกิดกับผู้สูงวัยที่คนดูแลหรือลูกหลานไม่เข้าใจ บางครั้งใช้ไม้ตีก็มีด้วยเพราะสภาพกดดัน ลูกหลานกลับจากทำงานมาเหนื่อย ๆ เมื่อมาเห็นสภาพแบบนี้ก็ใช้กำลัง คนแก่จะหวาดกลัว แต่จำไม่ได้ว่าไม่ให้เปิดน้ำทิ้ง” ดร.ภัทรพร คงบุญ ผู้จัดการชุดโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) บอกเล่าถึงปัญหาที่พบในผู้สูงอายุป่วยแล้วไม่มีสิทธิเข้าถึงการรักษา เพราะส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เข้าใจ ไม่มีค่าเดินทางพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ไม่มีคนดูแล เพราะต้องทำงานเป็นต้น ทำให้มีผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงสิทธิโดยเฉพาะระบบสาธารณสุข


ล่าสุดผลการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ระบุว่า ปัญหาละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งคือด้านจิตใจ เช่นพูดไม่ดี ทะเลาะ ทำให้เสียใจ บางครั้งผู้สูงอายุรู้สึกว่าลูกหลาน ไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาให้ ไม่เป็นคนสำคัญในครอบครัว อันดับ 2 คือการทอดทิ้งไม่ดูแล ซึ่งปัญหาผู้สูงอายุ พลัดหลง สูญหาย เร่ร่อน เป็นปัญหาอันดับ 1 อันดับ 3 ปัญหาผู้สูงอายุถูกเอาประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน มีคนในครอบครัวถูกหลอกให้ทำธุรกรรม นอกจากยังโดนคนนอกครอบ ครัวถูกหลอกให้ซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ จากสถิติพบว่า ในปี 2548 มีผู้สูงอายุถูกหลอกจำนวน 70 ราย แต่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 700 ราย และอันดับ 5 คือปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยถูกล่วงละเมิดจากคนใกล้ชิดในครอบครัว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติจากศูนย์ ช่วยเหลือสังคม (1300) พบปัญหาผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล เพิ่มเป็น 10 เท่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะมีมาตรการให้ความรู้เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุถูกหลอก และจะเน้นการส่งเสริมให้ผู้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับสภาพร่างกาย และจะกลับไปทบทวนมาตรการดูแล ส่วนกรณีผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุที่ไม่มีวันหมดอายุ จะมีเข้าไปทบทวนเรื่องกฎระเบียบใหม่

ดร.ภัทรพร กล่าวว่า สำหรับนิยามของ ผู้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิฯ คือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ปกติตามอัตภาพ คุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิด หรือได้รับประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้ ทั้งสิทธิส่วนบุคคล การรักษาพยาบาล เบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่การให้สมาชิกครอบครัวทำหน้าที่นี้เป็นลำดับแรก เพราะเชื่อว่าผู้สูงอายุต่างต้องการอยู่ร่วมกับครอบครัว เพื่อใช้ชีวิตในช่วงท้ายอย่างมีความสุข ซึ่งจากผลวิจัย “การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิ และประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” นี้มีข้อเสนอเพื่อป้องกันปัญหาผู้สูงอายุถูกละเมิด และการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ พบว่า เหตุผลที่ไทยจำเป็นต้องมีผู้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ มาจากการที่ผู้สูงอายุจำนวนมากถูกละเมิดสิทธิ ผู้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิฯ สามารถจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดในอนาคตเสนอให้เกิดระบบการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ควรดำเนินการไปพร้อมกับการป้องกันอันตราย และการรักษาผลประโยชน์ ขณะเดียวกันควรมีการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ กฎหมาย และการถูกละเมิดสิทธิผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งจะทำให้เพื่อนบ้านเข้าใจการถูกละเมิดสิทธิและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ผู้สูงอายุ รวมถึงควรจัดบุคลากรรัฐไปให้คำปรึกษาด้านสิทธิและกฎหมาย ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านทรัพย์สิน


“ในข้อกฎหมายแม้ผู้สูงอายุยกทรัพย์สินให้ลูกหลานแล้ว ยังมีสิทธิเก็บกินดอกผลที่จะเกิดกับทรัพย์สินนั้น บางครั้ง ผู้สูงอายุไม่รู้ หรือผู้พิทักษ์สิทธิในต่างประเทศระบุว่า ต้องดูแลสภาพร่างกายของ ผู้สูงอายุด้วยไม่เพียงแต่ดูแลทรัพย์สิน และควรมีระบบการตรวจสอบ ผู้ทักษ์สิทธิด้วย หรือแม้แต่การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ บางครั้งมีข้อจำกัดไม่มีรถไป หรือลูกหลานไม่พาไปยังหน่วยงานรัฐทำให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิเรื่องเบี้ยยังชีพ เพราะหน่วยงานรัฐกำหนดระยะเวลาขึ้นทะเบียน” ดร.ภัทรพร ยกตัวอย่าง


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.จะทำงานร่วมกับเครือข่าย สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ พร้อมกับต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้สูงอายุและชุมชนเข้า ใจเรื่องสิทธิ เพื่อนำประเทศไปสู่การรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และสังคมสูงอายุระดับสุดยอดของประเทศไทยในอนาคต.

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : https://www.dailynews.co.th/article/629136

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)