black-and-white-creative-desk-pen

เปิด ร.ร.ผู้สูงอายุมากที่สุดในจว.เลย อายุรวมกันกว่า 7 พันปี

สำนักข่าวเดลินิวส์

นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสานตมพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อ.ภูเรือ  จ.เลย นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสานตมพัฒนา  มีสาธารณสุขอำเภอภูเรือ  ผอ.โรงเรียนบ้านสานตม ข้าราชการพนักงาน  เจ้าหน้าที่  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ

นายปีรันต์ ประสมทรัพย์ นายก อบต.สานตม กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ  เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงถึงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้  ประสบการณ์ที่สั่งสม แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป

โรงเรียนผู้สูงอายุสานตมพัฒนา  เริ่มทำการจัดการเรียนการสอนขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นมา จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน  เฉพาะทุกวันพุธของสัปดาห์  โดยได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าเรียน  จากข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน  ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุสานตมพัฒนา นับเป็นโรงเรียนที่ผู้สูงอายุมากที่สุด ในจังหวัดเลย นอกจากนี้ยังมีความประสงค์ แจ้งขอเข้ามาเรียนอีกจำนวนมาก ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 112 คน เป็นนักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 90 คน นักเรียนมีอายุระหว่าง 50-60 ปี จำนวน 22 คน อายุ 61-69 ปีจำนวน 58 คน อายุ 70-79 ปี จำนวน 20 คน และอายุ 80 ปีขึ้นไปจำนวน 12 คน รวมอายุนักเรียนทั้งหมด 7,469 ปี

การจัดตั้งโรงเรียนสูงอายุสานตมพัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมร่วมกันให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง ในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : https://www.dailynews.co.th/article/630104

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)